Till innehåll på sidan

Eva Malmström invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Eva Malmström
Eva Malmström har ett stort engagemang för forskningens förutsättningar och har blivit invald i Kungliga vetenskapsakademien. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2024-02-07

Eva Malmström, professor i ytbehandlingsteknik, har valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för tekniska vetenskaper.

– Jag är extra glad över att få ingå i en skara där man verkligen ska göra allt man kan för att främja forskning och vetenskap. Det är mina hjärtefrågor, som jag brinner för. Det känns oerhört hedrande och spännande.

Eva Malmström är professor i ytbehandlingsteknik och leder en forskargrupp inom fiber- och polymerteknologi. Efter att ha disputerat 1996 lämnade hon KTH för sin postdoc, men kom tillbaka igen redan 1997. Sedan dess har hon varit KTH trogen. Hon har under den tiden haft många olika roller, bland annat som programstudierektor, prefekt, vicerektor, och prorektor.

Sedan 2020 är hon är föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, med uppgift att utveckla olika former av nya material från den svenska skogen.

Beskedet kom som en blixt från klar himmel. Att Eva Malmström skulle bli invald i Kungliga Vetenskapsakademien var inget hon var beredd på när telefonsamtalet kom på kvällskvisten för ett par veckor sedan.

Det var Akademistyrelsens ständige sekreterare Hans Ellegren som ringde. Jag känner mig otroligt hedrad och ödmjuk inför att bli invald i en så aktningsvärd samling forskare. Det känns jättespännande och roligt, säger hon.

Stort engagemang för forskningen

Eva Malmström har inte fått se någon motivering, men tror att den forskning hon bedriver – mångfacetterad men också med ett vetenskapligt djup – har haft betydelse.

– Kanske har det också spelat in att jag har ett stort engagemang för forskningens förutsättningar i vårt kunskapsintensiva samhälle. Vårt samhälle står idag inför stora utmaningar som kräver förståelse för komplexa samband och djup kunskap. Det är ju då det är som allra viktigast att låta oberoende forskare få möjlighet att fördjupa sig i såväl vetenskapliga utmaningar som till exempel demokratifrågor. 

Stark och fri forskning

Att ett kunskapssamhälle som Sverige har en stark forskning och att vi har möjlighet att bedriva fri forskning är viktigt, menar Eva.

– Vi lever i en tid när forskningen rent generellt är lite hotad av randvillkoren – av bristen på ekonomiska resurser, men även av alla pålagor som hela utbildningsväsendet har fått på sig. De högre lärosätena står inför samma utmaningar som alla skolor i Sverige har, utarmning av resurser. Man kan inte bara forska på fredagar mellan tre och halv fyra.

Akademiens ledamöter är indelade efter tio vetenskapliga ämnesområden, klasser. De är också verksamma inom kommittéer och arbetsgrupper som bland annat tar initiativ till utredningar, remissvar, konferenser och seminarier. Eva Malmström ser fram emot att få träffa de andra ledamöterna, först nästa vår blir det en officiell ceremoni för nya medlemmar.

– Jag är extra glad över att få ingå i en skara där man verkligen ska göra allt man kan för att främja forskning och vetenskap. Det är mina hjärtefrågor, som jag brinner för. Det känns oerhört hedrande och spännande.

Text: Åsa Karsberg

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Gå till KVA:s hemsida.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2024-02-07