Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa är en av KTH:s fem skolor, vars profil sträcker sig över de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Flygfotografi av Campus KTH och delar av Stockholm.

Forskning och utbildning har stor potential att adressera globala samhällsutmaningar som hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, hållbart arbetsliv, klimatförändringar, hållbar produktion, och rent vatten.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa består av åtta institutioner, har cirka 850 medarbetare och finns representerad på strategiskt viktiga lägen i Stockholmsregionen – centralt på KTH Campus vid Valhallavägen, på AlbaNova universitetscenter nära fysikinstitutioner på både SU och KTH, i det medicintekniska navet Campus Flemingsberg, samt på det nationella forskningscentret SciLifeLab och på KI Campus i Solna.

Få mer info på:
albanova.se
campusflemingsberg.se
scilifelab.se