Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vår forskning

Forskningen vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa spänner över ett brett spektrum från cell- och molekylnivå till komplexa system och över de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Forskare i laboratorium.
Foto: Jon Lindhe

Hälsa

Skolans forskning inom hälsoområdet fokuserar på olika nivåer, från cell- och organnivå, till människan och komplexa system. Forskningen kan leda fram till nya metoder och produkter som främjar hälsa och bidrar till förbättringar inom sjukvård och förebyggande hälsovård.

Det bedrivs forskning inom avancerade biomaterial samt design och framställning av nya polymerer för medicinsk tillämpning. Nya verktyg och metoder utvecklas som exempelvis kan användas för att studera olika medicinska frågeställningar. Ett uppmärksammat projekt är Human Protein Atlas (HPA), som har haft som syfte att kartlägga alla människans proteiner och har lett till betydelsefull ny kunskap inom humanbiologi och medicin.

Energi, miljö och material

Detta område innefattar bland annat utvecklingen av förbättrade solceller, av miljövänliga och effektiva energiprocesser och energiomvandlingsprocesser, samt miljöfrågeställningar och framställningen av kemikalier och läkemedel.

Forskningen inom materialområdet omfattar design, analys och förståelse av molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat bioorganiska material.

Skolan har betydande verksamhet vid Science for Life Laboratory, SciLifeLab, i Solna och är starkt involverad i utvecklingen av detta nationella centrum för molekylära livsvetenskaper som gemensamt drivs av KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.