Institutioner

Skolans forskning bedrivs vid nio institutioner som tillsammans spänner över ett brett spektrum från cell- och molekylnivå till komplexa system och över de bredare ämnesområdena hälsa, miljö, material och energi.

Till sidans topp