Industriell bioteknologi

Avdelningens professorer och forskare är verksamma inom olika discipliner som industriell bioteknologi.

De primära områdena är kopplade till bioraffinaderiteknik, teknik för insamling och avlägsnande av föroreningar i avloppsvatten och minimering av användningen av bekämpningsmedel i skogar. Dessutom forskar vi på olika aspekter av hälsa, såsom DNA-diagnostik och tillväxt av stamceller, Den totala personalen på avdelningen är cirka 40 personer.

Avdelningen är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

För mer information om institutionens forskning, se vår internationella webbplats.

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Institutionen för industriell bioteknologi
Senast ändrad: 2019-01-11