Industriell bioteknologi

Avdelningens professorer och forskare är verksamma inom olika discipliner som industriell bioteknologi.

De primära områdena är kopplade till bioraffinaderiteknik, teknik för insamling och avlägsnande av föroreningar i avloppsvatten och minimering av användningen av bekämpningsmedel i skogar. Dessutom forskar vi på olika aspekter av hälsa, såsom DNA-diagnostik och tillväxt av stamceller, Den totala personalen på avdelningen är cirka 40 personer.

Avdelningen är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

För mer information om institutionens forskning, se vår internationella webbplats.

Till sidans topp