Till innehåll på sidan

Industriell bioteknologi

Institutionen för industriell bioteknologi bedriver forskning och utbildning för samhälleligt relevant och hållbar bioteknisk produktion av kemikalier, bränsle, material och läkemedel och bidrar till rent vatten och miljö.

Institutionen för industriell bioteknologi tillhör skolan för kemi, bioteknik och hälsa . Forskningen på institutionen är uppdelad i fyra forskningsområden; Biokatalys och strukturbiokemi, Miljöbioteknologi, Mammaliecell bioprocessteknik, och Mikrobiell bioprocessteknik. 

Forskningsområden

Läs mer om våra forskningsområden på den engelska versionen av sidan

Innehållsansvarig:Teun Kuil
Tillhör: Institutionen för industriell bioteknologi
Senast ändrad: 2023-10-23