Till innehåll på sidan

Kemi

Institutionen är en av de största institutionerna på KTH. Den består av tre avdelningar: Glykovetenskap, Organisk kemi, Tillämpad fysikalisk kemi samt Yt- och korrosionsvetenskap.

Kemiinstitutionen erbjuder en forskningsintensiv miljö, där det bedrivs både nyfikenhetsdriven forskning och forskning som söker lösningar på viktiga industriella och samhälleliga problem. Många forskningsprojekt har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär, och dessa återfinns ofta inom de tre fokusområdena bioaktiva molekyler, funktionella material samt ytor, energi och miljö.

Vår vetenskapliga kärna är syntes och karaktärisering av funktionella molekyler, material och ytor genom att utveckla metoder och tekniker. Vi främjar ett hållbart samhälle, och brinner för hälsa, energi och miljö i såväl forskning som utbildning.

Den här institutionen är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Avdelningar

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för kemi
Senast ändrad: 2019-01-14