Organisk kemi

Organisk kemi är en mycket bred vetenskap som i första hand omfattar utformning, framställning, utvärdering och tillämpningar av organiska föreningar. Den organiska kemin har erkänt stor betydelse inom industrin och organiska ämnen och reaktioner är centrala för många omfattande områden, till exempel vid utveckling av läkemedel, inom jord- och skogsbruksnäringen, inom livsmedelsindustrin, och för tillverkning av finkemikalier. Nya nanovetenskapliga tillämpningar är också under snabb utveckling där organisk kemi spelar en avgörande roll.

Forskningen vid avdelningen för organisk kemi omspänner ett flertal betydelsefulla områden, såsom selektiv syntes, asymmetrisk katalys, artificiell fotosyntes, dynamisk kemi och ekologisk kemi.

Avdelningschef

Lektor Peter Dinér

Hemsida

Kontaktinformation

Vägbeskrivning

Kontaktinformation

KTH
Institutionen för kemi
Organisk kemi
Teknikringen 30
100 44 Stockholm

Fax: 08-7912333
 

Till sidans topp