Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning

Institutionen för kemi är forskningsintensiv, och forskningen består av en blandning av nyfikenhetsdrivna projekt och projekt dedikerade att lösa viktiga problem inom industri och i samhället.

Många forskningsprojekt har en klart tvärvetenskaplig karaktär, och dessa återfinns oftast inom de tre fokusområdena bioaktiva molekyler, funktionella material & ytor och energi & miljö. Institutionen för kemi är en av de största institutionerna på KTH.

Vår vetenskapliga kärna är syntes och karaktärisering av funktionella molekyler, material och ytor genom att utveckla metoder och tekniker. Vi främjar ett hållbart samhälle, och brinner för hälsa, energi och miljö i såväl forskning som utbildning.