Kurser

Institutionen svarar för en stor del av de obligatoriska grundkurserna med 150-200 deltagare vid utbildningen av civilingenjörer i kemi- och i bioteknik.

Förutom dessa stora kurser undervisar vi också i enskilda grundkurser för andra utbildningsprogram (t ex väg- och vattenbyggnad, högskoleingenjör i kemiteknik). För studenter i högre årskurser, erbjuder vi ett brett urval av valfria kurser på avancerad nivå.

Kurser från Kemiinstitutionen

Målsättningen är att ge bästa möjliga utbildning för fortsatt karriär inom industri och akademi. Kursutvärderingar bekräftar att vår insats uppskattas av studenterna.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för kemi
Senast ändrad: 2017-12-13