Kurser, CBH/Kemi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Allmän kemi för icke kemister 7,5 KD102V Grundnivå
Analytisk kemi 7,5 KD1210 Grundnivå
Analytiska separationer 7,5 KD2330 Avancerad nivå
Bio-oorganisk kemi 7,5 KD2140 Avancerad nivå
Bioaktiva molekyler 7,5 KD2401 Avancerad nivå
Biomaterial 6,0 KD2270 Avancerad nivå
Biomedical Materials 7,5 KD2300 Avancerad nivå
Cellfabriken 7,5 BB2450 Avancerad nivå
Ekologisk kemi 6,0 KD2240 Avancerad nivå
Ekologisk kemi, med projekt 9,0 KD2250 Avancerad nivå
Examensarbete inom analytisk kemi, avancerad nivå 30,0 KD202X Avancerad nivå
Examensarbete inom analytisk kemi, avancerad nivå 15,0 KD208X Avancerad nivå
Examensarbete inom fysikalisk kemi, avancerad nivå 30,0 KD203X Avancerad nivå
Examensarbete inom kemi, avancerad nivå 30,0 KD200X Avancerad nivå
Examensarbete inom korrosionslära, avancerad nivå 30,0 KD210X Avancerad nivå
Examensarbete inom kärnkemi, avancerad nivå 30,0 KD204X Avancerad nivå
Examensarbete inom kärnkemi/radikalkemi, avancerad nivå 15,0 KD209X Avancerad nivå
Examensarbete inom oorganisk kemi, avancerad nivå 30,0 KD205X Avancerad nivå
Examensarbete inom organisk kemi, avancerad nivå 30,0 KD206X Avancerad nivå
Examensarbete inom ytkemi, avancerad nivå 30,0 KD207X Avancerad nivå
Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 KD2155 Avancerad nivå
Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 KD2370 Avancerad nivå
Fotokemi 7,5 KD2280 Avancerad nivå
Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 BB2420 Avancerad nivå
Grundläggande kemi 7,5 KA1020 Grundnivå
Grundläggande materialkemi 6,0 KD1170 Grundnivå
Inledande kemi 6,0 KD1020 Grundnivå
Inledande kemi, laborationer 1,5 KD1180 Grundnivå
Kemi för hållbar utveckling 6,0 KA1015 Grundnivå
Kemisk analys 10,5 KD1280 Grundnivå
Kemisk analys 8,5 KD1290 Grundnivå
Kemisk dynamik 6,0 KD1080 Grundnivå
Kemisk jämviktslära 6,0 KD1510 Grundnivå
Kemisk mätteknik 7,5 KD1110 Grundnivå
Kemisk mätteknik 9,0 KD1190 Grundnivå
Kemisk termodynamik 6,0 KD1050 Grundnivå
Kemiska koncept 6,0 KD1140 Grundnivå
Kemiska principer för hållbar utveckling 3,0 KD1000 Grundnivå
Korrosion och ytskydd 7,5 KD2380 Avancerad nivå
Korrosion och ytskydd, allmän kurs 6,0 KD2260 Avancerad nivå
Kvantkemi 9,0 KD2360 Avancerad nivå
Kvantkemi och spektroskopi 9,0 KD2040 Avancerad nivå
Kärnbränslecykelns kemi 9,0 KD2430 Avancerad nivå
Kärnkemi 7,5 KD2080 Avancerad nivå
Materialens kemi 7,5 KD1260 Grundnivå
Miljökemi: atmosfär, vatten och mark 7,5 KD2420 Avancerad nivå
Molekyler och material vid gränsytor 3,0 FKD3420 Forskarnivå
Molekylär struktur 6,0 KD1070 Grundnivå
Molekylär termodynamik 7,5 KD2340 Avancerad nivå
Nanostrukturerade material 7,5 KD2170 Avancerad nivå
NMR-spektroskopi 6,0 KD2060 Avancerad nivå
Oorganisk kemi 6,0 KD1130 Grundnivå
Oorganisk kemi 6,0 KD2130 Avancerad nivå
Organisk kemi för icke-kemister, allmän kurs 10,5 KD1010 Grundnivå
Organisk kemi, fortsättningskurs 6,0 KD2200 Avancerad nivå
Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 KD2310 Avancerad nivå
Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 KD1230 Grundnivå
Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 KD1270 Grundnivå
Projekt i kemi 7,5 KD2905 Avancerad nivå
Projekt i kemi 10,5 KD2907 Avancerad nivå
Projekt i kemi 15,0 KD2910 Avancerad nivå
Projekt i kemi 30,0 KD2920 Avancerad nivå
Reaktorkemi 6,0 KD2290 Avancerad nivå
Selektiv organisk syntes 9,0 KD2390 Avancerad nivå
Selektiv organisk syntes, teori 6,5 KD2385 Avancerad nivå
Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 KD2320 Avancerad nivå
Tillämpad organisk molekylspektroskopi 6,0 KD2210 Avancerad nivå
Vattenkemi 7,5 KD103V Grundnivå
Vattenkemi 7,5 KD201V Avancerad nivå
Vattenkemi, avancerad nivå 7,5 KD202V Avancerad nivå
Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 KD2350 Avancerad nivå