Genteknologi

Avdelningens sex forskargrupper är verksamma inom olika ämnesområden inom genomik och proteomik.

Till sidans topp