Genteknologi

Institutionens sex forskargrupper är verksamma inom olika ämnesområden inom genomik och proteomik. Den totala personalen på avdelningen är cirka 40 personer.

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Institutionen för genteknologi
Senast ändrad: 2020-01-24