Till innehåll på sidan

Medicinteknik och hälsosystem

Vår forskning ska i ett brett perspektiv främja hälsa och förebygga ohälsa.

Vår verksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

Den här institutionen tillhör Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Avdelningar

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
Senast ändrad: 2023-03-10