Avdelningen för Neuronik

Avdelningen Neuronik är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan medicinsk och teknisk kompetens för klinisk neurovetenskap.

Vision, mål och strategi

Vår vision är att reducera antalet skador mot huvud och nacke och därmed centrala nervsystemet till följd av yttre våld.

Vårt mål är att utveckla nya och effektiva tekniska innovationer för kliniska behandlingar inom företrädesvis neurokirurgi.

Vår strategi är att forskarutbildningen identifierar ett medicinskt problem, som får sin tekniska innovation för dels framtidens hälsa och sjukvård och dels nya innovationer för entreprenörskap och samarbete med den medicintekniska industrin.