Till innehåll på sidan

Avdelningen för Neuronik

Ordet Neuronik kommer från en kombination av neurotrauma och biomekanik. Syftet med forskningen är att kombinera kunskaper inom teknik och medicin som syftar till att förbättra förebyggande, diagnos och behandling av skador på människans nervsystem.

Vision, mål och strategi

Vår vision är att reducera antalet skador mot huvud och nacke och därmed centrala nervsystemet till följd av yttre våld.

Vårt mål är att utveckla nya och effektiva tekniska innovationer för skadeprevention och klinisk behandling, främst inom neurokirurgi.

Vår strategi är att forskarutbildningen identifierar ett medicinskt problem, som får sin tekniska innovation för dels framtidens hälsa och sjukvård och dels nya innovationer för entreprenörskap och samarbete med den medicintekniska industrin.