Avdelningen för Grundläggande naturvetenskap

Enheten för grundläggande naturvetenskap driver utbildningsprogrammen Tekniskt basår 60 hp och Teknisk bastermin (basår, termin 2) 30 hp, samt kurser i matematik på ingenjörsprogrammen.

Önskar du kontakt med Grundläggande naturvetenskap kan du kontakta t.f. enhetschef Inge Jovik.

Innehållsansvarig:Sara Sebelius
Tillhör: Grundläggande naturvetenskap
Senast ändrad: 2019-01-14