Till innehåll på sidan

Avdelningen för Omgivningsfysiologi

Vid avdelningen för Omgivningsfysiologi studeras betydelsen av omgivningsfaktorer, såsom gravitation, lufttryck och temperatur, för fysiologiska processer hos människa.

Verksamheter i extrema miljöer

Ämnet omgivningsfysiologi förknippas ofta med verksamheter i extrema miljöer, exempelvis flygning, dykning och polar- eller ökenexpeditioner. Men de fysiologiska funktioner som sätts på prov i sådana verksamheter är i regel av grundläggande betydelse för människan även i triviala och vardagliga sammanhang. I den omgivningsfysiologiska metodiken ingår belastning som ett sätt att få de normala mekanismerna bakom en kroppsfunktion att ge sig tillkänna.

Avdelningen för Omgivningsfysiologi är belägen i KTH:s lokaler i Solna (Berzelius väg 13), och delar personal- och laboratorieresurser med Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC.

Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Omgivningsfysiologi
Senast ändrad: 2023-09-29