Till innehåll på sidan

Centrum för flyg- och rymdfysiologi

SAPC inrättades vid årsskiftet 2012-2013 och har som övergripande målsättning att utöva och stödja forskning, utveckling och undervisning som syftar till att befrämja medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart.

Forskning och utveckling

Foto: ESA

Forskningen vid SAPC bedrivs framför allt inom olika fysiologiområden men innefattar även teknikutveckling. Forskningsprojekten genomförs oftast i nationella eller internationella samarbeten.

Av nationella samarbetspartners finns inte minst Karolinska Institutet, som är representerat i SAPC:s styrelse och som driver SAPC-relaterad verksamhet. Internationellt har SAPC nära forskningssamarbete med Institute Jozef Stefan, Ljubljana.

Utöver att bedriva egen, oberoende forskning och teknikutveckling, är SAPC:s målsättning att skapa kontaktytor och samarbeten med industri, offentliga organ och myndigheter samt andra centra och universitet som är engagerade i bemannad rymdfart.

Lokalisering

SAPC är beläget i KTH:s lokaler i Solna (Berzelius väg 13), där centret delar personal- och laboratorieresurser med KTH-CBH-MTH Omgivningsfysiologi . Särskilt betydelsefulla för den humanexperimentella verksamheten är centrifug- och tryckkammaranläggningarna.

Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Centrum för flyg- och rymdfysiologi, SAPC
Senast ändrad: 2021-04-18