Centrum för flyg- och rymdfysiologi

SAPC inrättades vid årsskiftet 2012-2013 och har som övergripande målsättning att utöva och stödja forskning, utveckling och undervisning som syftar till att befrämja medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart.

Forskning och utveckling

Forskningen vid SAPC bedrivs framför allt inom olika fysiologiområden men innefattar även teknikutveckling. Forskningsprojekten genomförs oftast i nationella eller internationella samarbeten.

Av nationella samarbetspartners finns inte minst Karolinska Institutet, som är representerat i SAPC:s styrelse och som driver SAPC-relaterad verksamhet. Internationellt har SAPC nära forskningssamarbete med Institute Jozef Stefan, Ljubljana.

Utöver att bedriva egen, oberoende forskning och teknikutveckling, är SAPC:s målsättning att skapa kontaktytor och samarbeten med industri, offentliga organ och myndigheter samt andra centra och universitet som är engagerade i bemannad rymdfart.

Lokalisering

SAPC är beläget i KTH:s lokaler i Solna (Berzelius väg 13), där centret delar personal- och laboratorieresurser med STH:s Omgivningsfysiologigrupp. Särskilt betydelsefulla för den humanexperimentella verksamheten är centrifug- och tryckkammaranläggningarna.

Till sidans topp