Till innehåll på sidan

Avdelningen för Ergonomi

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa, teknik och organisation. Syftet är att utifrån människans förutsättningar och behov förstå och utveckla teorier, principer och metoder för att utforma arbetssystem som är hälsofrämjande och effektiva.

Intresserad av att vidareutbilda dig?

KTH:s engelskspråkiga masterprogram Teknik, arbete och hälsa har en nära koppling till avdelningens forskning. Läs mer och ansök.

Vid avdelningen för Ergonomi bedrivs forskning med fokus på industriella och vårdrelaterade arbetssystem. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och ett individperspektiv med målet att skapa goda fysiska och psykosociala arbetsvillkor och samtidigt bidra till verksamhetens effektivitet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs tillsammans med företag och organisationer, och sker ibland i form av uppdrag.