Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkan

Avdelningen för Ergonomi samarbetar med företag och organisationer på flera olika sätt. Exempel på samarbeten är forskningssamarbeten, uppdragsforskning, uppdragsutbildning av industridoktorander, produktutveckling och seminarieaktiviteter. Flera av våra forskningsprojekt utförs I samarbete med andra universitet, högskolor och forskningsinstitut. Vi har även ett brett utbud av industripartnerskap.

Samarbetsmöjligheter under läsåret

Vårt masterprogram i Teknik, Arbete och Hälsa utbildar nästa generations ergonomer och arbetsmiljöingenjörer. Som en del av kursaktiviteterna utför studenterna grupprojekt på arbetsplatser. Under ledning av programmets lärare utför studenterna riskbedömningar och föreslår lösningar på verkliga arbetsmiljöproblem. Våra studenter utför även exjobb inom ett brett spektrum av områden inom kursutbudet nedan.  

Ämne Kurslänk Tidperiod
Systematiskt arbetsmiljöarbete CH2013 HT22 Introduktion till teknik, arbete och hälsa

Period 1

(augusti till oktober)

Belastningsergonomi:

Muskuloskeletala risker i samband med manuell hantering och obekväma arbetsställningar.
HN2018 Ergonomi för att förebygga muskuloskeletala besvär

Period 2

(november till januari)

Arbetsmiljöbedömningar:

Utvärdering av fysiska och fysikaliska risker så som ventilation, termisk komfort och ljus.
CH2004 HT22 Utvärdering och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön (52074)

Period 2

(november till januari)
Bullerexponering på arbetsplatsen. CH2012 VT23 Utvärdering och åtgärder av akustisk arbetsmiljö och vibrationer (61684)

Period 4

(mars till maj)

Kemisk och biologisk säkerhet:

Omfattande riskbedömningar för hantering av kemiska och mikrobiologiska faror.
CH2014 HT22 Kemisk och mikrobiologisk riskhantering i arbetsmiljön

Period 2

(november till januari)
Riskbedömning och mätning av luftföroreningar, ljud och vibrationer. CH2006 Avancerade mätningar av luftföroreningar, buller och vibrationer

Period 1

(augusti till oktober)

Psykosociala faktorer:

Identifiering och hantering av psykosociala risker så som utbrändhet, och lågt arbetsengagemang.
CH2001 Ledarskap och hållbart arbete

Period 3

(januari till mars)

Organisatorisk förändring:

Analys och genomförande av effektiva förändringslednings-strategier.
HN2015 VT23 Ledning och förändring av arbetsmiljö (61685)

Period 3

(januari till mars)

Ekonomisk analys:

Bedömning av finansiella konsekvenser vid förbättringar av arbetsmiljön
HN2020 HT23 Arbetsmiljöekonomi

Period 2

(november till januari)
Design av fysisk arbetsmiljö för bättre produktivitet och anställdas välmående. HN2024 HT23 Planering och utformning av fysiska arbetsmiljöer

Period 1 & 2

(augusti till januari)
Diverse ämnen, industriell utmaningsdriven forskning

Masterexamensarbete

Industriellt doktorsexamensarbete

Oftast december till juni

Hela läsåret

Samarbeta med oss 

För mer information kring samarbeten, kontakta oss på: ergopartners@kth.se

KTH Samverkan