Till innehåll på sidan

Samverkan

Avdelningen samverkar på flera olika sätt med företag och organisationer.

Det kan exempelvis innebära forskningssamarbete, uppdragsforskning, uppdragsutbildning, produktutveckling, utvecklingssamarbete eller seminarieverksamhet. Flera av våra forskningsprojekt bedrivs i samarbete med andra universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Intresserad av att samverka? Skicka ett mejl till avdelningschef Mikael Forsman alternativt respektive kontaktperson för forskningsprojekten.