KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Håll dig uppdaterad

Att finnas med i KTH:s externa kontaktnät innebär att du får möjligheten att hålla dig uppdaterad om vad som händer på KTH samt att du får inbjudningar till event och aktiviteter som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet.

Ställ en fråga

Ställ en fråga, presentera ett problem eller få mer information om vem du ska vända dig till. Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

"Att få vara i den akademiska miljön är så mycket värt för mig"

Elena Fersman, forskningschef inom AI på Ericsson och adjungerad professor  inom cyberfysiska system på KTH, inspireras av att behålla kontakten med akademin.
– Upplägget med en dag i veckan är bra, eftersom alla inblandade vet att det är onsdagar som gäller. I förra veckan hade vi fullt hus med olika forskare i KTH-lokalerna – en forskningshandledare från industrin, en KTH-forskare, en doktorand från Uppsala… Det är så fint när vi som samlas inte ens tänker på att vi kommer från skilda världar.

Stefan Hagdahl, produktledare på Saab och adjungerad i CASTORS styrelse på KTHB.

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation framför en byggarbetsplats.

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.