Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Artiklar

Aktuella samarbetsprojekt

Gruppbild på studenter i grula västar i en industribyggnad.

Givande studiebesök hos svenska industriföretag

Besök hos KTH:s strategiska partners ABB, Sandvik Coromant, Scania, Ericsson, Hitachi Energy samt Alleima och Northvolt stod på schemat för ett 50-tal master- och MBA-studenter under en vecka i mars, ...

Läs artikeln
Tåg på järnväg i vintermiljö.
KTH och Alstom samarbetar för att utveckla tågtrafiken I Europa som ett led i EU:s satsning på hållbara transporter. (Foto: Alstom/KBD Bilder AB)

KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

Läs artikeln
Workshop
KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.

Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

Läs artikeln

Aktuellt

Nya projektmedel utlyses inom Hälsa, medicin och teknik och Trafik och region

KTH och Region Stockholm verkar för forskningssamarbeten som bidrar till att Region Stockholms centrala verksamheter stärks. Sedan 2014 har regionen och KTH tillsammans utlyst forskningsmedel för projekt inom hälsa- och medicinteknik, samt kollektivtrafik och regional planering.

Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser

Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

Ansökningsperioden pågår mellan 13 april 2023 och 8 juni 2023 kl. 16.00.

Samarbeta med KTH

Testa idéer och verifiera koncept

Ta del av KTH:s resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Valvet KTH borggård

Samarbeta i projekt

Få nya infallsvinklar på utmaningar ni står inför genom att samarbeta med en eller flera studenter i projektuppdrag.