Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s strategiska partners

KTH har formella strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet.

Partnerskapen spänner över hela KTH:s verksamhet och omfattar bland annat

Genom strategiska partnerskap kan vi lättare identifiera dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar. I nära samarbete utvecklar vi innovativa lösningar och skapar ledande forskning och utbildning på KTH. Samarbetet innebär säkerställd kompetensförsörjning, tillgång till kunskap och spetsforskning och ökad konkurrens- och innovationsförmåga för våra partnerföretag.

Varje strategiskt partnerskap har en styrgrupp och en partnerskapsansvarig som är akademiskt verksamhetsansvarig och en partnerskapskoordinator från verksamhetsstödet.

KTH:s strategiska partners

Globala företag

ABB

Partnerskapsansvarig: Luca Peretti , lucap@kth.se , 072 734 33 55
Partnerskapskoordinator: Rebecca Hollertz , rhollert@kth.se , 08-790 78 44

Om ABB (sida på intranätet)

Alstom

Partnerskapsansvarig: Mats Bengtsson , matben@kth.se , 08 790 84 63
Partnerskapskoordinator: Liz Adamsson , lizad@kth.se , 08 790 60 84

Om Alstom (sida på intranätet)

Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)

Partnerskapsansvarig: Hans-Peter Nee , hansi@kth.se , 08 790 77 81
Partnerskapskoordinator: Pierre Bodin , piebod@kth.se , 08 790 82 56

Om Hitachi Energy (sida på intranätet)

Ericsson

Partnerskapsansvarig: Mikael Skoglund , skoglund@kth.se , 08 790 84 30,
T.f. partnerskapskoordinator: Johan Blaus , johbla@kth.se , 08 790 60 63

Om Ericsson (sida på intranätet)

Saab

Partnerskapsansvarig: Malin Åkermo , akermo@kth.se , 070 320 64 45
Partnerskapskoordinator: Tiina Kikerpuu , kikerpuu@kth.se , 0730 270 37 53

Om Saab (sida på intranätet)

Sandvik

Partnerskapsansvarig: Malin Selleby , malin@kth.se , 08 790 83 89
Partnerskapskoordinator: Marilyn Klarin , marilynk@kth.se , 08 790 82 23

Om Sandvik (sida på intranätet)

Scania

Partnerskapsansvarig: Annika Stensson Trigell , annika@kth.se , 08 790 76 57
Partnerskapskoordinator: Rebecca Hollertz , rhollert@kth.se , 08-790 78 44

Om Scania (sida på intranätet)

Skanska

Kontakt: Susanna Pehrson , pehrso@kth.se , 08-790 82 39

Stora Enso

Partnerskapsansvarig: Daniel Söderberg , dansod@kth.se , 08 790 71 96
Partnerskapskoordinator: Josefin Illergård , josefika@kth.se , 072 307 24 28

Om Stora Enso (sida på intranätet)

Vattenfall

Partnerskapsansvarig: Göran Lindbergh , goeran.lindbergh@ket.kth.se , 08 790 81 43
Partnerskapskoordinator: Liz Adamsson , lizad@kth.se , 08 790 60 84

Om Vattenfall (sida på intranätet)

Offentlig sektor

Region Stockholm Hälsa och teknik

Partnerskapsansvarig: Joakim Jaldén , jalden@kth.se , 08 790 77 88
Partnerskapskoordinator: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Om Region Stockholm Hälsa och teknik (sida på intranätet)

Region Stockholm Trafik och region

Partnerskapsansvarig: Daniel Jonsson , daniel.jonsson@abe.kth.se , 08 790 96 37
Partnerskapskoordinator: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Om Region Stockholm Trafik och region (sida på intranätet)

Stockholms stad

Partnerskapsansvarig: David Nilsson , david.nilsson@abe.kth.se , 08 790 87 42
Partnerskapskoordinator: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Om Stockholms stad (sida på intranätet)

Ledande forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

Partnerskapsansvarig: Kerstin Forsberg  , kerstino@ket.kth.se , 08 790 64 04
Partnerskapskoordinator: Tiina Kikerpuu, kikerpuu@kth.se , 0730 270 37 53

Om IVL Svenska Miljöinstitutet (sida på intranätet)

Stockholm Environment Institute, SEI

Partnerskapsansvarig: Viktoria Martin , viktoria.martin@energy.kth.se  08 790 74 84
Partnerskapskoordinator: Tiina Kikerpuu , kikerpuu@kth.se  0730 270 37 53

Om Stockholm Environment Institute, SEI (sida på intranätet)

Vill du veta mer?

För mer information om de strategiska partnerskapen mejla oss på naringslivssamverkan@kth.se .