KTH:s strategiska partnerskap

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Målet med strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som är av särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De karaktäriseras av en stor bredd som omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Till sidans topp