Till innehåll på sidan

KTH:s strategiska partnerskap

Som ledande tekniskt universitet är ett naturligt mål att vara ledande även på samverkan. De strategiska partnerskapen är en viktig del i denna ambition. Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Två pennor på ett avtal. Fotograf Jann Lipka.

Strategiska samarbeten

Målet med de strategiska partnerskapen är att utveckla långsiktigt samarbete för ömsesidig nytta. För KTH innebär detta stärkt utvecklingsförmåga, ökad kvalitet på utbildning och forskning samt stärkt innovationsförmåga hos våra studenter, lärare och forskare. För KTH:s partners innebär det säkerställd kompetensförsörjning, tillgång till kunskap och spetsforskning, ökad konkurrens- och innovationsförmåga.

KTH har strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De strategiska partnerskapen innebär en stärkt omvärldsbevakning för KTH, genom partnerskapen skapas insikt om viktiga sektorers utveckling, behov, utmaningar och strategier. Partnerskap bygger på förtroendefulla relationer och ömsesidig förståelse för de olika roller organisationerna spelar i samhället - allt från högsta ledningsnivå till enskilda projekt.

Partnerskap inom tre olika områden

Globala företag

För kunskapsutveckling, teknikutveckling, kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft.

ABB

Hitachi ABB Power Grids

Alstom (fd Bombardier Transportation)

Ericsson

Saab

Sandvik

Scania

Skanska

Stora Enso

Vattenfall

Offentlig sektor

För förståelse för samhällsutmaningar och prioriterade problemställningar att gemensamt adressera.

Region Stockholm

Stockholms stad

Ledande forskningsinstitut

För kunskapsuppbyggnad och tillämpning.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm Environment Institute, SEI

Kontakt

För mer information om våra strategiska partnerskap kontakta Johan Blaus, samordnare för de strategiska partnerskapen, johbla@kth.se , 08 790 60 63.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-28