Till innehåll på sidan

Nyheter

 • KTH och Stockholms stad stärker sitt samarbete

  Foto: iStock
  Publicerad 2024-02-21

  Tina Karrbom Gustavsson, professor vid institutionen för fastigheter och byggande, har precis blivit utsedd till ny partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad från och med i...

  Läs artikeln
 • KTH och Region Stockholm forskar för en jämlik astmavård

  Fyra personer runt ett bord.
  Magnus Jansson (KTH), Björn Nordlund (KU), Lynnea Heather Myers (KU) och Saikat Chatterjee (KTH) samarbetar för en jämlik astmavård.
  Publicerad 2024-02-12

  Genom den gemensamma forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett av de beviljade projekten i 2023 års utlysning h...

  Läs artikeln
 • Sveriges nya cybercampus invigt

  Två personer håller i ett band som två andra människor invigningsklipper.
  Från vänster: David Olgart, föreståndare för Cybercampus Sverige, civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M), utbildningsminister Mats Persson (L) och KTH:s rektor Anders Söderholm. Foto: Sanna Johannesson, Blackbox Videoproduktion.
  Publicerad 2024-02-07

  Behovet av ökad cybersäkerhet växer dag för dag. Regeringen satsar nu drygt 100 miljoner kronor de kommande åren på Cybercampus Sverige som idag invigts på KTH. Syftet med satsningen är att stärka båd...

  Läs artikeln
 • Breddad rekrytering för ökad kvalitet

  Flicka vid dator tittar in i bilden
  Publicerad 2023-11-14

  Ökad rekrytering och att attrahera nya grupper av studenter är en ständigt aktuell fråga, där bredd blir allt viktigare för KTH men också för industrin.

  Läs artikeln
 • Hållbarhetsaspekten i fokus

  Porträttbild kvinna
  Eileen Torres Morales
  Publicerad 2023-11-02

  På SEI, Stockholm Environment Institute, har man lång erfarenhet av att framgångsrikt jobba med exjobbare från KTH. I fokus ligger hållbarhets- och utvecklingsfrågor, något som många KTH-studenter bri...

  Läs artikeln
 • Hedersdoktorn som är länken till industrin

  Porträtt på hedersdoktor
  – Nova går i god för att rätt kompetens tas in och då får vi ett fruktbart samarbete mellan akademin och näringslivet. Här är KTH i särklass viktigast för oss, säger rektor Bengt Karlsson Moberg i Oskarshamn som utsetts till Hedersdoktor vid KTH. (Foto: Johan Gustavsson/JG Photography)
  Publicerad 2023-09-25

  Han har en nyckelroll i KTH:s nära samarbete med högteknologiska industristaden Oskarshamn. För sina betydelsefulla insatser för utbildning, forskning och innovation utses rektor Bengt Karlsson Moberg...

  Läs artikeln
 • Givande studiebesök hos svenska industriföretag

  Gruppbild på studenter i grula västar i en industribyggnad.
  Publicerad 2023-04-12

  Besök hos KTH:s strategiska partners ABB, Sandvik Coromant, Scania, Ericsson, Hitachi Energy samt Alleima och Northvolt stod på schemat för ett 50-tal master- och MBA-studenter under en vecka i mars, ...

  Läs artikeln
 • "Allt vatten i samhället måste snurra runt mycket mer"

  ett glas fylls med vatten från en kökskran
  Förr handlade vattenrening främst om att skydda miljön från föroreningar. Idag renas havs- regn- och avloppsvatten till dricksvatten, och alla delar av avloppsvattnet ska återanvändas. Vid pilot- och demonstrationsanläggningen för vatten i Loudden testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering. (Foto: Mostphotos)
  Publicerad 2023-03-21

  Samhällets krav på vattenrening ökar. Idag ska reningsverkens processer både skydda miljön mot föroreningar och återvinna alla delar av spillvattnet. – Kraven skärps successivt på grund av vattenbri...

  Läs artikeln
 • Saab och KTH samarbetar för att säkerställa framtidens kompetens

  Porträttbild man vid dörr
  Publicerad 2023-02-06

  Sedan maj 2022 är Ingemar Söderquist från Saab adjungerad professor inom inbyggda avioniksystem vid KTH. Genom att arbeta både i industrin och akademin får han bättre bild av KTH:s utbildningar och ka...

  Läs artikeln
 • Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser

  Två kvinnor i labbmiljö
  Publicerad 2023-01-25

  KTH och Region Stockholm har sedan 2014 årligen utlyst forskningsmedel för gemensamma projekt inom hälsa- och medicinteknik. Projekten kan tilldelas upp till en miljon kronor om året i tre år. Ett av ...

  Läs artikeln
 • Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

  Publicerad 2023-01-25

  Zhenliang Ma är en av dem som har blivit beviljad medel inom utlysningen Trafik och Rregion. Tillsammans med sin forskargrupp arbetar han för att främja framtagandet av hållbara transportlösningar. Lö...

  Läs artikeln
 • KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

  Tåg på järnväg i vintermiljö.
  KTH och Alstom samarbetar för att utveckla tågtrafiken I Europa som ett led i EU:s satsning på hållbara transporter. (Foto: Alstom/KBD Bilder AB)
  Publicerad 2023-01-16

  EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

  Läs artikeln
 • Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

  Workshop
  KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.
  Publicerad 2022-12-21

  Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

  Läs artikeln
 • Prorektors tips till efterträdare: ”Våga få motstånd”

  Publicerad 2022-12-20

  För sex år sedan tillträdde Mikael Östling, professor i det fasta tillståndets elektronik, som prorektor. Med ett stort engagemang för frågor rörande samhällsgenomslag och forskningskommunikation har ...

  Läs artikeln
 • Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad

  Publicerad 2022-11-11

  Under 2020 etablerades KTH:s vetenskapliga råd som en del av det strategiska partnerskapet mellan KTH och Stockholms stad. Rådet syftar till att vara ett forum där stadens ledning och verksamheter i i...

  Läs artikeln
 • Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8

  Publicerad 2022-06-10

  Under våren 2022 har KTH tagit emot praoelever i årskurs 8 från bland annat Kista, Södertälje, Nynäshamn och Bagarmossen. Pilotprojektet är en del av arbetet med att öka intresset för KTH bland ungdom...

  Läs artikeln
 • Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan

  Publicerad 2022-02-18

  De två forskningsprojekt som fick högst poäng vid senaste utlysningen av gemensamma medel från regionen och KTH har en sak gemensamt: att skapa kunskap om något som är osynligt för det mänskliga ögat,...

  Läs artikeln
 • Mentorskapsprogram TechTensta

  Publicerad 2021-12-20

  På bottenplan i studenthuset Tensta Torn ligger TechTensta, en innovativ och högteknologisk fritidsgård skapad av och för ungdomar i Järva. Under hösten 2020 initierades TechTenstas mentorskapsprogram...

  Läs artikeln
 • KTH och Scania säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

  Publicerad 2021-12-06

  Framtidens arbetsliv, med ökad digitalisering och krav på en hållbar omställning, kommer ställa krav på att universitet och företag tar ett större ansvar för kompetensutveckling och omställning. Det h...

  Läs artikeln
 • KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

  Publicerad 2021-05-25

  Genom samverkan vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I detta ingår den gemensamma forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”, där minst en av forskarna...

  Läs artikeln