Till innehåll på sidan

Aktuellt

 • Givande studiebesök hos svenska industriföretag

  Gruppbild på studenter i grula västar i en industribyggnad.
  Publicerad 2023-04-12

  Besök hos KTH:s strategiska partners ABB, Sandvik Coromant, Scania, Ericsson, Hitachi Energy samt Alleima och Northvolt stod på schemat för ett 50-tal master- och MBA-studenter under en vecka i mars, ...

  Läs artikeln
 • "Allt vatten i samhället måste snurra runt mycket mer"

  ett glas fylls med vatten från en kökskran
  Förr handlade vattenrening främst om att skydda miljön från föroreningar. Idag renas havs- regn- och avloppsvatten till dricksvatten, och alla delar av avloppsvattnet ska återanvändas. Vid pilot- och demonstrationsanläggningen för vatten i Loudden testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering. (Foto: Mostphotos)
  Publicerad 2023-03-21

  Samhällets krav på vattenrening ökar. Idag ska reningsverkens processer både skydda miljön mot föroreningar och återvinna alla delar av spillvattnet. – Kraven skärps successivt på grund av vattenbri...

  Läs artikeln
 • Saab och KTH samarbetar för att säkerställa framtidens kompetens

  Publicerad 2023-02-06

  Sedan maj 2022 är Ingemar Söderquist från Saab adjungerad professor inom inbyggda avioniksystem vid KTH. Genom att arbeta både i industrin och akademin får han bättre bild av KTH:s utbildningar och ka...

  Läs artikeln
 • Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser

  Publicerad 2023-01-25

  KTH och Region Stockholm har sedan 2014 årligen utlyst forskningsmedel för gemensamma projekt inom hälsa- och medicinteknik. Projekten kan tilldelas upp till en miljon kronor om året i tre år. Ett av ...

  Läs artikeln
 • Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

  Publicerad 2023-01-25

  En av årets mottagare av Region Stockholms anslag för utlysningen Trafik och Region är Zhenliang Ma. Tillsammans med sin forskargrupp arbetar han för att främja framtagandet av hållbara transportlösni...

  Läs artikeln
 • KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

  Tåg på järnväg i vintermiljö.
  KTH och Alstom samarbetar för att utveckla tågtrafiken I Europa som ett led i EU:s satsning på hållbara transporter. (Foto: Alstom/KBD Bilder AB)
  Publicerad 2023-01-16

  EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

  Läs artikeln
 • Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

  Workshop
  KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.
  Publicerad 2022-12-21

  Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

  Läs artikeln
 • Prorektors tips till efterträdare: ”Våga få motstånd”

  Publicerad 2022-12-20

  För sex år sedan tillträdde Mikael Östling, professor i det fasta tillståndets elektronik, som prorektor. Med ett stort engagemang för frågor rörande samhällsgenomslag och forskningskommunikation har ...

  Läs artikeln
 • Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad

  Publicerad 2022-11-11

  Under 2020 etablerades KTH:s vetenskapliga råd som en del av det strategiska partnerskapet mellan KTH och Stockholms stad. Rådet syftar till att vara ett forum där stadens ledning och verksamheter i i...

  Läs artikeln
 • Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8

  Publicerad 2022-06-10

  Under våren 2022 har KTH tagit emot praoelever i årskurs 8 från bland annat Kista, Södertälje, Nynäshamn och Bagarmossen. Pilotprojektet är en del av arbetet med att öka intresset för KTH bland ungdom...

  Läs artikeln
 • Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan

  Publicerad 2022-02-18

  De två forskningsprojekt som fick högst poäng vid senaste utlysningen av gemensamma medel från regionen och KTH har en sak gemensamt: att skapa kunskap om något som är osynligt för det mänskliga ögat,...

  Läs artikeln
 • Mentorskapsprogram TechTensta

  Publicerad 2021-12-20

  På bottenplan i studenthuset Tensta Torn ligger TechTensta, en innovativ och högteknologisk fritidsgård skapad av och för ungdomar i Järva. Under hösten 2020 initierades TechTenstas mentorskapsprogram...

  Läs artikeln
 • KTH och Scania säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

  Publicerad 2021-12-06

  Framtidens arbetsliv, med ökad digitalisering och krav på en hållbar omställning, kommer ställa krav på att universitet och företag tar ett större ansvar för kompetensutveckling och omställning. Det h...

  Läs artikeln
 • KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

  Publicerad 2021-05-25

  Genom samverkan vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I detta ingår den gemensamma forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”, där minst en av forskarna...

  Läs artikeln
 • Ett lyckat samarbete i rådande kris

  Publicerad 2021-04-22

  KTH och Region Stockholm har sedan flera år ett väl etablerat samarbete. Under pandemin har samarbetet spelat en viktig roll för att snabbt ställa om och med gemensamma krafter möta olika behov under ...

  Läs artikeln
 • ”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”

  Publicerad 2021-04-09

  2020 gick i pandemins tecken och allt tyder på att även detta år präglas av covid-19. Något som framstått tydligt är hur viktig förmågan till samarbete är mellan regioner och akademi. Grunden för Regi...

  Läs artikeln
 • KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården

  Publicerad 2020-06-02

  Region Stockholm och KTH driver en rad forsknings-, innovations- och utbildningsprojekt tillsammans. Under åren har ett 70-tal forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och medicinteknik beviljats me...

  Läs artikeln
 • Förbättrad behandling med artificiell lunga

  Publicerad 2020-03-26

  Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) är en livräddande terapi som via en artificiell lunga kan ta vid då respirator och läkemedel inte längre räcker till. Metoden används för att kritiskt sjuka pa...

  Läs artikeln
 • Forskning för att förebygga stroke

  Publicerad 2020-02-26

  Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning i västvärlden. I ett forskningsprojekt testar professorerna Mats Danielsson på KTH och Staffan Holmin på Karolinska Insti...

  Läs artikeln
 • Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

  Publicerad 2020-01-30

  Isak Rubensson, samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik.

  Läs artikeln