Till innehåll på sidan

Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

Region Stockholm

Publicerad 2023-01-25

En av årets mottagare av Region Stockholms anslag för utlysningen Trafik och Region är Zhenliang Ma. Tillsammans med sin forskargrupp arbetar han för att främja framtagandet av hållbara transportlösningar. Lösningarna är avsedda att öka tillgängligheten och hållbarheten i städerna, minska transportsektorns miljöpåverkan som helhet och i slutändan förbättra medborgarnas välbefinnande.

Student framför en röd buss.
Zhenliang Ma är en av årets mottagare av Region Stockholms anslag för utlysningen Trafik och region.

KTH har sedan 2015 ett strategiskt partnerskap med Region Stockholm. Varje år ger regionen forskningsmedel på sammanlagt 4,8 miljoner kronor till forskare på KTH som vill forska om hållbar trafik och regional utveckling. Ett av projekten som beviljades medel i år syftar till att ta fram ett verktyg som möjliggör för forskare att testa nya, eldrivna transportsätt redan när dessa befinner sig i idéstadiet. I gränslandet mellan kollektivtrafikens effektivitet och de behovsanpassade transportsättens flexibilitet finns goda möjligheter att hitta nya lösningar, menar forskargruppen som ligger bakom projektet.

Projektet ska utveckla ett verktyg som kan utmana befintliga planeringsmodeller. Genom att modellen på ett realistiskt sätt ska kunna demonstrera drift av nya, elektiska transportmedel hoppas forskargruppen att det kommer att bidra till ökad handlingskraft hos stadsplanerare, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter.

- Det tekniska fokuset kommer att ligga på modeller och algoritmer för att designa och driva integrerade system, ett område med viktiga forskningsluckor, menar Zhenliang Ma.

Att forska tillsammans med Region Stockholm passar bra för den som vill bidra till att föra samhället framåt. Det strategiska samarbetet mellan parterna gör att viktig forskning som stärker Stockholmsregionens verksamhet bedrivs på just KTH.

- Det bästa med att arbeta med Region Stockholm är möjligheten att skapa verkliga effekter med sin forskning och se den ta sig uttryck i praktiken, menar Zhenliang Ma.

Text: Johanna

Kommande utlysning

Utlysningen öppnar 13 april 2023 och stänger 8 juni 2023.

Utlysningen Trafik och region är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Mer information om utlysningen finns på www.researchweb.org/is/stockholm

Har du frågor om utlysningen? Vänliga kontakta Malin Linngård, maliol@kth.se .

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-01-25