Till innehåll på sidan

Samarbeta med KTH - som adjungerad professor, affilierad fakultet eller industridoktorand

Personrörlighet är en avgörande ingrediens för såväl individens som samhällets utveckling. Att personer rör sig mellan KTH och omgivande samhälle innebär en möjlighet för företag och organisationer att hitta kompetens och talanger bland våra studenter och doktorander, som å sin sida kommer i kontakt med konkreta forskningsfrågor i industri, näringsliv och andra organisationer.

Adjungerad professor

Som adjungerad professor vid KTH blir man medarbetare vid en av KTH:s skolor och får där direktkontakt med spetsen inom den vetenskapliga utvecklingen, och med lärare och studenter. Genom att öka kontakten med forskningsfronten utgör en adjungerad professor en viktig resurs för sin huvudarbetsgivare.

Affilierad fakultet

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag eller annan organisation som syftar till fördjupat kunskapsutbyte inom ett ämnesområde. Positionen kan fungera som meriterande för docentkompetens och därmed en senare anställning som adjungerad professor vid KTH.

Industridoktorand

Industridoktorander är ett samlingsnamn för doktorander som normalt har sin anställning utanför KTH, oavsett om det är inom industri eller annan verksamhet som till exempel kommuner och eller annan offentlig verksamhet.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-01-20