Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samarbeta med KTH - genom personutbyten

Att personer rör sig mellan KTH och omgivande samhälle är en avgörande ingrediens för såväl individens som samhällets utveckling. Här kan du läsa mer om olika former av personutbyten och de möjligheter till utväxling som finns för företag, organisationer och offentlig sektor. Tillsammans gör vi nytta!

Olika former av personutbyten

Adjungerad professor

Som adjungerad professor vid KTH blir man medarbetare vid en av KTH:s skolor och får där direktkontakt med spetsen inom den vetenskapliga utvecklingen, och med lärare och studenter. Genom att öka kontakten med forskningsfronten utgör en adjungerad professor en viktig resurs för sin huvudarbetsgivare.

Affilierad fakultet

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag eller annan organisation som syftar till fördjupat kunskapsutbyte inom ett ämnesområde. Positionen kan fungera som meriterande för docentkompetens och därmed en senare anställning som adjungerad professor vid KTH.

Industridoktorand

Industridoktorander är ett samlingsnamn för doktorander som normalt har sin anställning utanför KTH, oavsett om det är inom industri eller annan verksamhet som till exempel kommuner och eller annan offentlig verksamhet.

Kvinna tittar i mikroskåp

Personrörlighet från KTH till externa organisationer

Som företag eller organisation kan ni möjliggöra för personer från akademin att vistas deltid i er organisation.

Kvinna undervisar

Gästforskare

Gästforskare är forskare som bjudits in från ett annat universitet eller högskola till KTH. En gästforskare kan bidra med ny och fördjupad kunskap inom sitt specialistområde. Det förbättrar också möjligheten till framtida forskningssamarbeten och skapar kontakter mellan KTH och universitet utomlands.

Kontakt

Rebecca Hollertz
Rebecca Hollertz samverkansledare rhollert@kth.se 087907844 Profil