Till innehåll på sidan

Personrörlighet

Som adjungerad professor eller affilierad fakultet på KTH bidrar du utöver din kunskap med nya värdefulla kontaktytor, och för din huvudarbetsgivare utgör du en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten.

Att personer rör sig mellan KTH och omvärlden skapar mervärde för alla parter.

På KTH har vi lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med företag, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner och landsting - ofta i form av personutbyten. Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Som specialist verksam inom våra kärnområden forskning och utbildning bidrar du utöver din kunskap med nya värdefulla kontaktytor. För din huvudarbetsgivare utgör du en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten.


Tänk på att...

  • Det finns olika varianter av personrörlighet.
  • Kontakta den aktuella skolan i tidigt skede för att diskutera vilken variant som passar utifrån skolans behov. 
Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-01-20