Personrörlighet en strategisk fråga

Personrörlighet, att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan.

Specialister verksamma inom våra kärnområden forskning och utbildning bidrar utöver sin kunskap med nya värdefulla kontaktytor. För sina huvudarbetsgivare utgör de en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten.

Här hittar du råd och riktlinjer för hur tillsättning av olika former av personutbyten från omvärlden till KTH ska kunna ske korrekt och så smidigt som möjligt.


Tänk på att...

  • Det finns olika varianter av personrörlighet.
  • Kontakta den aktuella skolan i tidigt skede för att diskutera vilken variant som passar utifrån skolans behov. 
Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-06-22