Till innehåll på sidan

Affilierad fakultet

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag
eller annan organisation som syftar till fördjupat kunskapsutbyte
inom ett ämnesområde. Positionen kan fungera som meriterande
för docentkompetens och därmed en senare anställning som
adjungerad professor vid KTH.

Som affilierad fakultet bidrar man under en begränsad tid med kunskap och erfarenheter från sitt specialistområde och med externa nätverk, för att stärka forskning och utbildning vid KTH. Som affilierad fakultet tillhör man en av KTH:s skolor och får på samma sätt som vid en adjungering direktkontakt med spetsen inom den vetenskapliga utvecklingen, och med lärare och studenter.

Så här går tillsättningen av affilierad fakultet till

Affilierade på KTH

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-11-29
Tydligare återkoppling kan göra det ännu bättre
Mats Jonasson, Affilierad inom fordonsdynamik