Till innehåll på sidan

Industridoktorander

Industridoktorander är ett samlingsnamn för doktorander som
normalt har sin anställning utanför KTH, oavsett om det är inom
industri eller annan verksamhet som till exempel kommuner eller
annan offentlig verksamhet.

Att vara industridoktorand på KTH innebär en viktig möjlighet till kompetensutveckling och kunskapsutbyte med akademin för individer och organisationer utanför KTH. För KTH är industridoktorander ett effektivt sätt att förstärka långsiktiga relationer med omgivande samhälle och öka kunskapen om samhällets utmaningar. Som industridoktorand kan man med fördel vara handledare för examensarbetare.

Så här går det till att bli industridoktorand

Industridoktorander vid KTH

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-02-02
Det bästa av två världar
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
Fredrik Ström, Industridoktorand i patientsäkerhet
Rebecca Hollertz, Doktorand i fiber- och polymerteknologi