Till innehåll på sidan

Saab och KTH samarbetar för att säkerställa framtidens kompetens

Saab

Publicerad 2023-02-06

Sedan i maj 2022 är Ingemar Söderquist från Saab adjungerad professor inom inbyggda avioniksystem vid KTH. Genom att arbeta både i industrin och akademin får han bättre bild av KTH:s utbildningar och kan bidra till att de håller sig relevanta för industrin, något som medför stora nyttor både för studenterna och för näringslivet.

Porträttbild som pekar på sin egen namnskylt på en dörr.
Ingemar Söderquist från Saab är adjungerad professor inom inbyggda avioniksystem vid KTH.

Ingemar Söderquist var bara fem år gammal när hans stora intresse för teknik väcktes. Full av fascination såg han på när hans pappas vän lagade familjens tv-apparat hemma i vardagsrummet. När samma vän några år senare gick i pension ärvde Ingemar lite av hans utrustning, och resten av uppväxten spenderade han stora delar av sin tid på att experimentera fram nya konstruktioner och tekniska lösningar.

I vuxen ålder kunde Ingemar se till att hans stora hobby även blev hans yrke. Sedan mer än 40 år tillbaka arbetar han med elektronikdesign på Saab, där han med en bred syn på elektronik och programvara arbetar med dagens och framtidens flygande datorplattformar. Ingemar innehar titeln Technical Fellow within Electronics Design in Avionics, vilket översätts till elektronikkonstruktion inom flyg. Han har en bakgrund från Linköpings Universitet med en Ph.D. inom Elektroniska komponenter. I maj i år tog han steget till att bli adjungerad professor vid KTH, där han fungerar som en brygga mellan industrin och akademin.

I själva verket har dock Ingemar arbetat i nära samarbete med KTH ända sedan 90-talet då han tillsammans med Ingo Sander, som är professor i elektroniksystemkonstruktion, deltog i ett gemensamt forskningsprojekt.

- Samarbete mellan industri och akademi har alltid varit ett vinnande koncept när det kommer till att hitta framtidens lösningar. Men alla samarbeten mår bra av en uttalad långsiktighet. När Saab och KTH ingick ett strategiskt partnerskap 2013 möjliggjordes just detta. Man har formulerat mål och man förstår varandra på ett mer grundligt sätt. Detta gav det driv som behövdes i samarbetet, menar Ingemar.

Att hitta framtidens lösningar är något som Ingemar jobbar aktivt med i sin yrkesroll. När det handlar om att hänga med i utvecklingen av ny teknologi för flygsystem håller han sig ständigt ajour och lämnar ingenting åt slumpen. Men det är just samarbetet med KTH som han lyfter som särskilt viktigt i arbetet med att säkerställa den framtida utvecklingen av flygindustrin.

- I samarbetet med KTH, och i synnerhet i min roll som adjungerad professor, har jag möjlighet att tycka till om och influera utbildningarna och bidra till att de fortsätter möta industrins krav, trots att utvecklingen ibland går snabbt framåt. Detta är naturligtvis en stor vinst för de studenter som studerar vid KTH. Samtidigt säkerställer Saab att vi har rätt rekryteringsbas och att den forskning som produceras har relevans för industrin, nu och i framtiden, säger Ingemar.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-02-06