Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningssamarbete revolutionerar blodprovsanalyser

Region Stockholm

Två män i labbmiljö
Niclas Roxhed, forskningsledare på KTH, och Olof Beck, tidigare professor vid Karolinska Institutet.
Publicerad 2024-05-29

En droppe blod på ett papper som skickas med vanlig post är resultatet av den forskning som blivit möjlig genom forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik, HMT. Avgörande för framgången har varit samarbetet mellan forskare på KTH och kliniker hos Region Stockholm.

– Nu ser vi den här produkten användas runt om i världen med olika tillämpningar. Vi har skapat tillväxt och arbetstillfällen. Och vi har skapat jobb i Stockholm. Det är vi ganska stolta över, säger Niclas Roxhed , forskningsledare på KTH och jobbar med mikro- och nanoteknik.

Blodprovet kan tas hemma genom ett stick i fingret.
En droppe blod på ett kort som med kapillärkrafter mäter upp blodvolymen.

Förenklad provtagning

Det började för snart tio år sedan. Olof Beck, professor vid Karolinska Institutet, som vid den tiden jobbade inom en verksamhet där han genomförde analyser i blodprover såg ett behov av att kunna effektivisera och förenkla provtagningen. Dels för att minska behovet av upprepade sjukhusbesök för personer som av olika anledningar ofta tar blodprover på sjukhus, dels för att underlätta analysen av prover när det är viktigt att en precis mängd blod ska analyseras.

Efter ett tag tog han kontakt med Niclas Roxhed.

– Vi kom ganska snabbt igång med ett projekt som började med ett exjobb. Vi såg tidigt att det blev ett lyckat projekt och ville fortsätta. Vi sökte forskningsmedel tillsammans via HMT-utlysningen och fick det beviljat för att driva projektet vidare, säger Niclas Roxhed.

– Normalt sett tar man blodprover genom ett stick i armen, vilket kräver professionell verksamhet. Som ett alternativ kan man ta ett blodprov med stick i fingret. Problemet då är att man inte vet hur mycket blod som man har fångat förrän man kan göra en analys – det problemet har vi löst med denna uppfinning, förklarar Olof Beck.

Underlättar analysen

Forskningsprojektet har lett till att man placerar en droppe blod på ett kort som med kapillärkrafter mäter upp blodvolymen. Kortet har också två ventiler som tar hand om överskottsblodet, så att det som ska analyseras alltid har den givna volymen 10 mikroliter.

Två män samtalar i ett lab.
Niclas Roxhed och Olof Beck har samarbetat sedan 2013.

– Fördelen är att provet är färdigt för analys när det kommer in. Man behöver inte göra någonting mer än att starta analysförfarandet, säger Olof Beck och Niclas Roxhed fyller i:

– Det som också är lite fiffigt är att blodet torkar ut på papperslappen vilket gör att det inte utgör biologisk fara, så man kan skicka det med vanlig post. De här proverna behöver inte heller kylas utan funkar i vanlig rumstemperatur.

2016 startades bolaget Capitainer  där man tog forskningen till en kommersiell fas. Idag har bolaget växt till 25 anställda och produkten används världen över på olika sätt, främst i forskningssyften men även kliniskt på vissa sjukhus. Man har även ett dotterbolag i USA, där det görs studier i olika delstater och man tittar efter bly och andra tungmetaller i människors blodprov.

Vikten av samarbete

– Det här samarbetet har varit helt avgörande för att vi ska kunna göra det vi gör idag. Vi startade det här projektet 2013 med forskningsmedel från forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik, HMT. Det var det som gjorde det möjligt att driva forskningen vidare, starta bolag och nu kan se den här produkten användas runt om i världen i olika tillämpningar, säger Niclas Roxhed.

En förutsättning för att lyckas med så här komplicerade projekt är just att man samarbetar, säger Olof Beck och Niclas Roxhed fyller i:

– Jag är ingenjör och kommer på tekniska lösningar. Men det är jätteviktigt för mig att kunna testa de här lösningarna i verksamheter. Det är där man ser om saker och ting verkligen håller och gör också att man kan förfina sina idéer. Det har varit helt avgörande i det här.

Årlig utlysning inom Hälsa, medicin och teknik - HMT

Ansökningsperioden för HMT 2025 pågår mellan den 11 april 2024 och 11 juni 2024.

KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Ansök via www.researchweb.org

Text: Annelie Englund
Foto: Magnus Glans