Till innehåll på sidan

Breddad rekrytering för ökad kvalitet

Scania

Flicka vid dator tittar in i bilden
Publicerad 2023-11-14

Ökad rekrytering och att attrahera nya grupper av studenter är en ständigt aktuell fråga, där bredd blir allt viktigare för KTH men också för industrin.

Breddad rekrytering och breddat deltagande är avgörande för den framtida kompetensförsörjningen och de omställningar industrin står inför. Genom det strategiska partnerskapet mellan Scania och KTH och Scanias samarbete med Vetenskapens Hus engagerar sig KTH och Scania gemensamt i frågan.

Inkludering och mångfald avgörande

Att driva kvalitet på sikt är en av KTH:s viktigaste frågor menar Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH och styrelsemedlem i Vetenskapens Hus.

– Breddad rekrytering och breddat deltagande är inte endast en rättvise- eller demokratifråga utan framför allt en kvalitetsfråga. Ju fler olika perspektiv som finns med desto bättre spegling av KTH:s samhällsnytta.

Att arbeta med att rekrytera framstående individer oavsett bakgrund är en stor del av frågan. För att locka fler tjejer samt barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden till högre utbildning handlar mycket om att tidigt väcka intresset för naturvetenskap och teknik.

– Breddad rekrytering är i linje med våra värderingar och vår strävan att öka mångfald och inkludering. Och vi vill öka vår mångfald för att det är affärskritiskt! Genom att ta vara på olikheter i form av erfarenheter, kompetenser och perspektiv ser vi till att våra analyser, metoder och resultat helt enkelt blir bättre. Så att inte verka för breddad rekrytering är helt enkelt inte ett alternativ, säger Jeanna Tällberg, HR-direktör på Scania.

Framtida kompetensförsörjning

Porträtt kvinna
Frida Müller, chef för Employer Branding Sweden på Scania.

Frida Müller är chef för Employer Branding Sweden på Scania och sitter också i styrelsen för Vetenskapens Hus.

– Ett nära samarbete med universitet och utbildning är strategiskt viktigt för vår framtida kompetensförsörjning. I en förlängning bidrar det till att säkerställa tillgång till topptalanger, kritisk kompetens samt främja innovation och forskning, säger Frida.

Hon menar att det är viktigt att som företag få vara med och bidra till utveckling och utbildning. Bland annat genom case, gästföreläsningar och exjobb.
– Samarbetet med KTH är extra viktigt för oss då en betydande andel av våra ingenjörer har en examen från KTH.

Nå bredare målgrupp

Porträttbild man
Marcus Angelin, föreståndare vid Vetenskapens Hus.

Marcus Angelin, föreståndare vid Vetenskapens Hus, jobbar ständigt med att nå en bredare målgrupp. Dess huvudverksamhet utgörs av besök från skolklasser och aktiviteterna har tydlig förankring i kurs- och ämnesplaner för naturvetenskap, teknik och matematik. Vetenskapens Hus erbjuder helgkurser och sommarläger och arrangerar och medverkar också i olika evenemang.

Som ett led i att nå en bredare målgrupp erbjöd Vetenskapens Hus kurser i en rad olika ämnen under fyra veckor sommaren 2023. Kurserna hölls tillsammans med den ideella föreningen Hello World och är något man hoppas fortsätta kunna erbjuda unga.

– En nyckel är att få unga att se sig själva ta plats i en annan kontext. Få personer att identifiera sig med och forma ambitioner. Ett nära samarbete mellan skola och näringsliv ger unga en möjlighet att lyfta blicken från läroböckerna och se vad som kommer sen. Detta gynnar både ansökningarna till högre utbildning och företagen, säger Marcus.

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-11-14