Till innehåll på sidan

KTH och Region Stockholm forskar för en jämlik astmavård

Region Stockholm

Fyra personer runt ett bord.
Magnus Jansson (KTH), Björn Nordlund (KU), Lynnea Heather Myers (KU) och Saikat Chatterjee (KTH) samarbetar för en jämlik astmavård.
Publicerad 2024-02-12

Genom den gemensamma forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett av de beviljade projekten i 2023 års utlysning handlar om att underlätta och effektivisera diagnostiken av astma.

Astma är en vanlig lungsjukdom men svår att diagnostisera. Patienter har perioder då astman är under kontroll och perioder av okontrollerad astma med flera astmaanfall. Sjukdomsförloppet varierar över tid och sjukvården har svårt att följa upp i den omfattning som behövs.

Förenklad process för patient och vårdgivare

Forskningsprojektet har beviljats en miljon kronor om året i två år för att utveckla ett automatiserat system för astmadiagnos som kan komplettera och underlätta dagens diagnoser av läkare men även som hjälp till självdiagnos för medicinering.

- Målet med projektet är att förbättra global hälsa och minska feldiagnostik av astma genom att förenkla den diagnostiska processen för patient och vårdgivare, säger docent Björn Nordlund vid Karolinska universitetssjukhuset.

- Det finns en ojämlikhet i hur vården fungerar idag. Alla har inte tillgång till samma goda vård. Det finns stora geografiska skillnader och vården är kopplad till socioekonomisk status. Samarbetet med KTH är vårt bidrag till att nå en mer jämlik digital individanpassad vård, säger Björn Nordlund.

Trådlös lungfunktionsmätare

Tillsammans med en forskargrupp på Karolinska universitetssjukhuset har Björn Nordlund utvecklat en produkt som består av en trådlös lungfunktionsmätare som kopplas till patientens mobiltelefon via en app. Systemet heter AsthmaTuner och Björn Nordlund är en av grundarna.

Bild på AsthmaTuner
Genom AsthmaTuner kan patienterna på egen hand sköta sin astmavård genom en hemspirometer och en app i sin mobiltelefon.

- Genom AsthmaTuner kan patienterna på egen hand sköta sin astmavård genom en hemspirometer och en app i sin mobiltelefon, förklarar Björn Nordlund. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlingsrekommendationer. Något som kan ske helt utan att vården behöver kontaktas.

För att kunna utveckla appen vidare och minska feldiagnostik kommer forskargruppen på Karolinska universitetssjukhuset samarbeta med KTH inom AI-utveckling.

AI-utveckling tillsammans med KTH

-När vi hörde om tankarna bakom utvecklingen av AsthmaTunern ville vi på KTH vara med och utveckla ett automatiserat system för astmadiagnos, säger docent Saikat Chatterjee från Skolan för elektroteknik och datavetenskap på KTH.

Saikat Chatterjee träffade forskargruppen från Karolinska universitetssjukhuset på matchmaking-träffen för HMT-utlysningen och kopplade samman professor i signalbehandling Magnus Jansson med Björn Nordlund, som i sin tur presenterade sina forskarkollegor för KTH.

Fyra personer i samtal runt ett bord.
Björn Nordlund (KU), Saikat Chatterjee (KTH), Lynnea Heather Myers (KU) och Magnus Jansson (KTH).

Forskargrupperna skrev tillsammans ansökan till HMT-utlysningen baserat på datainsamling för att gagna människors hälsa.

- Jättekul att vi får använda våra dataanalysverktyg på viktiga, verkliga problem och jobba tillsammans med medicinsk expertis, säger Magnus Jansson.

- Vi tror att tillämpningen av datadriven astmadiagnostik kan bidra till mer effektiv, mindre tidskrävande och mer tillgänglig astmavård, säger Magnus Jansson.

Björn Nordlund instämmer.

 - Vi hade inte kunnat uppnå samma resultat utan samverkan med KTH. Samverkan ger oss en unik möjlighet till forskning och innovation.

Text: Sofia Tatsis
Foto: Fredrik Person

Om forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik - HMT

Ansökningsperioden för HMT 2025 pågår mellan den 11 april 2024 och 10 juni 2024 klockan 16.00.

KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Målet är att långsiktigt bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård för att gagna människors hälsa, på kort och lång sikt. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2024-02-12