Hoppa till huvudinnehållet

Kerstin Forsberg

Profilbild av Kerstin Forsberg

UNIVERSITETSLEKTOR, AVD.CHEF

Detaljer

Arbetar vid

RESURSÅTERVINNING

Adress
TEKNIKRINGEN 42
HEAD OF DIVISION

Om mig

Kerstin Forsberg är universitetslektor och docent i kemiteknik med expertis inom separationsprocesser, i synnerhet kristallisation. Kunskapen tillämpas ofta i projekt som syftar till att utvinna resurser från avfallsströmmar (t ex förbrukade batterier, betbadssyror och rödslam) eller för att undersöka fenomen kopplat till transport av föroreningar (t ex mobilitet av radionuklider). Information om alla avslutade och pågående projekt finns på hemsidan för avdelningen för resursåtervinning (LÄNK).

Forsberg är vice föreståndare för KTH:s plattform för industriell transformation. Denna plattform skapades 2019 och ansvarar för ett av KTH:s sex prioriterade tvärvetenskapliga forskningsområden. Forsberg representerar Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) som medlem i ledningsgruppen för initiativet kring cirkulär ekonomi vid KTH. Forsberg är programansvarig (PA) för masterprogrammet kemiteknik för energi och miljö vid CBH sedan juli 2019. Sedan 2020 representerar Forsberg KTH som expert i den tekniska kommittén SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi vid Svenska institutet för standarder (SIS).

News

We are advertising for a new PhD student in our team for a project focusing on industrial crystallization for resource recovery. LINK

Keep an eye on our special issue in JOM on Progress on Recovery of Critical Raw Materials. Submissions are welcomed from July 1st until December 1st 2021. LINK

I look forward to giving a talk at the International Process Metallurgy Symposium, IPMS 2021, in Espoo/ on-line, November 9- 10, 2021. LINK

I look forward to co-organizing the Recovering the Unrecoverable Symposium as part of REWAS 2022 (LINK) and the Rare Metal Extraction and Processing Symposium (LINK) at TMS 2022, in Anaheim, USA, February 27- March 3, 2022.

I look forward to attending and taking part in the scientific committee for the 27th International Workshop on Industrial Crystallization, BIWIC, held at Aalto University, August 31- Sept. 2, 2022. LINK

Read about our ongoing activities related to recycling of lithium ion batteries!

Opportunities for MSc degree projects; possibilities for collaboration with researchers at Montanuniversität Leoben in Austria: https://www.kth.se/ket/resource-recovery/examensarbete


Kurser

Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå (KE200X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå (KH138X), examinator | Kurswebb

Kemitekniska system (KE1185), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Läkemedelsteknologi (KE2331), examinator | Kurswebb

Projekt i kemiteknik (KE2910), examinator | Kurswebb

Resursåtervinning från avfall (KE2355), lärare | Kurswebb

Separationsprocesser (KE2185), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Transportprocesser i kemiska system (KE1090), examinator, kursansvarig | Kurswebb