KE2185 Separationsprocesser 7,5 hp

Separation Processes

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20084

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: E1, G1, H1, J1. mer info

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenterna skall bli väl förtrogna med mass- och energibalanser, fasjämvikter och transportkinetik samt hur dessa grundläggande principer används vid dimensionering av enskilda separationsprocesser inom processindustri och miljöteknik. Studenterna får en inblick i vilka avvägningar som behöver göras för att hitta lämpliga lösningar på verkliga separationsproblem. Syftet är att studenterna även skall ha förståelse för hur dessa kunskaper kan tillämpas på separationer i andra sammanhang särskilt system i omgivningsmiljön.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar grundläggande förutsättningar och dimensioneringsprinciper för separationsprocesser. En ingående beskrivning och analys ges av några vanliga enhetsoperationer. Härvid behandlas även de grundläggande aspekterna/mekanismerna av betydelse för dimensionering: mass- och värmeöverföring samt fasjämvikter, samt frågor kring apparaturens praktiska utformning. Kursen ämnar även ge en introduktion till några av dagens utmaningar inom separationsteknik samt en iblick i aktuell forskning kopplat till dessa frågeställningar. Kursen lägger särskild vikt vid aspekter som är av relevans för energieffektivitet och miljö.

Behörighet

KE1160, KE1175 och KE 1170 eller motsvarande kunskaper

Litteratur

meddelas senare

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Kerstin Forsberg <kerstino@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.