KE2355 Resursåtervinning från avfall 7,5 hp

Resource recovery from waste

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. Denna kurs omfattar tekniker och processer för resursåtervinning. Detta inkluderar att använda biokemiska tekniker samt hydrometallurgi för att återvinna resurser från t.ex. avloppsvatten, förbrukade konsumentprodukter (t.ex. batterier) eller från gruvavfall (t.ex. rödslam).

Kursens huvudsakliga innehåll

Resursåtervinning för produktion av biometan, bioväte, flyktiga fettsyror, bioplaster, näringsämnen. Återvinning av konsumentprodukter såsom elektronikskrot.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:

75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

meddelas senare

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Zeynep Cetecioglu Gurol <zeynepcg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.