Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Från grundforskning till samhällsnytta

KTH:s forskning genererar ny kunskap och teknisk utveckling som kan ge betydande förändringar – för världen, samhället och människan. Våra vetenskapliga framsteg grundar sig på fritt kunskapssökande för att utforska det okända samtidigt som vi hittar lösningar som kommer samhället till nytta.

Vi skapar förståelse för världen vi lever i och lägger grunden till en hållbar och säker samhällsutveckling där människors livskvalitet och hälsa avsevärt kan förbättras.

Satellitbild av jordklotet. Foto: NASA/Unsplash

Världen vi lever i

Vetenskapliga upptäckter ger oss grundläggande förståelse för världen vi lever i och det som ligger bortom planetens gränser. Denna kunskap är nödvändig för att driva på klimat-omställningen och minska de globala utsläppen. Det handlar bland annat om energisystem, hållbara material och cirkulära produktionssystem som förändrar hur vi använder och förvaltar jordens resurser.

Drönarbild KTH

Hållbar och säker samhällsutveckling

I takt med samhällets behov av hållbar och digital omställning spelar forskningen en avgörande roll. För att möta kommande utmaningar behöver vi trygga, robusta samhällssystem som kan stå emot och anpassa sig till förändringar. Det handlar bland annat om hur vi bygger och utvecklar våra städer, säkra datasystem, effektiv resursanvändning och hållbara, rättvisa livsmedelssystem.

Parkmiljö i Stockholm. Foto: Tove Freij

Människors liv och hälsa

Forskning inom människors liv och hälsa förbättrar livskvaliteten och förlänger livslängden. Med en åldrande och växande befolkning ökar vårt behov av kostnadseffektiv teknik och nya metoder för att diagnostisera och behandla komplexa sjukdomar. Det handlar bland annat om medicinsk utrustning, utveckling av läkemedel, individanpassad vård och förutsättningar för människors livskvalitet.

Forskning vid KTH:s skolor

KTH är Sveriges största tekniska universitet och internationellt framstående inom sina forskningsområden. Här samlas fakultet och forskare från hela världen. Verksamheten är uppdelad i fem skolor som bedriver forskning inom varsitt brett ämnesområde:

Forskningsmiljö, personer runt ett bord. Foto: Adam af Ekenstam
Foto: Adam af Ekenstam

Centrum

KTH:s kompetenscentum utför forskning inom nya och tvärvetenskapliga ämnesområden, ofta i samarbete med samhälle, näringsliv och andra universitet.

KTH fasad med logga

Rankning

KTH är rankat som ett av Europas bästa tekniska universitet och som ett av de 100 bästa i världen (QS, plats 73). År 2023 placerar sig KTH topp 100 i elva ämnnen enligt QS och åtta enligt ARWU.

Rankingplacering för KTH

Labbmiljö. Foto Elias Saldo

Hitta forskare

KTH:s forskande personal omfattar 2800 personer, av vilka ungefär 340 är professorer, 290 är lektorer och 1600 är doktorander.