Innovativt forskningsklimat, obegränsade möjligheter

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning. Hos oss samlas fakultet och forskare från hela världen.

Forskningen på KTH omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och vidden i verksamheten kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering.

Vi strävar efter att skapa en öppen atomsfär och bryta ner traditionella barriärer mellan ämnesdiscipliner. Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, och desamma gäller för multidisciplinär och ämnesinriktad forskning.

Samarbete för att möta utmaningar

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Vårt nära samarbetet med samhället och industrin ger bra möjligheter för implementering av forskningsresultat och ger forskare möjligheter att se sitt arbete få en märkbar påverkan på det omgivande samhället.

Samhällspåverkan

Ranking i världsklass

KTH är rankat som 6 bästa tekniska universitet i Europa, bland de 100 bästa i världen och topp 50 i världen inom fem ämnesområden.

Ranking

Centrum vid KTH

Vid KTH:s centrum bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle, näringsliv och andra universitet.

Centrumbildningar

Innehållsansvarig:Kommunikationsavdelningen
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2018-12-04