Skolornas forskningsområden

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och internationellt framstående i sina ämnesområden. Hos oss samlas fakultet och forskare från hela världen. KTH är uppdelat i fem skolor som var och en har hand om forskning inom ett visst område.

På KTH:s skolor ryms forskning som omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Dessa är:

KTH genomsyras av ett innovativa klimat som främjar mångsidiga lösningar, och vidden i verksamheten kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering.

Ranking

KTH är rankat som 6 bästa tekniska universitet i Europa, bland de 100 bästa i världen och topp 50 i världen inom fem ämnesområden.

Ranking

Centrum

Vid KTH:s centrum bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle, näringsliv och andra universitet.

Kompetenscentra

Hitta forskare

På KTH finns ungefär 300 professorer, 300 lektorer och 1800 doktorander.

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-04-29