Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rankningplacering för KTH

KTH presterar väl i ett antal internationella universitetsrankningar inom områden som forskning, utbildning och hållbarhet. På denna sida har vi samlat våra placeringar i de mest välkända universitetsrankningarna. Förutom övergripande rankningar, sammanställer vi även hur väl KTH presterar inom olika ämnesområden och specifika ämnen.

KTH:s campus i skymningen

Här nedan följer ett urval av KTH:s placeringar på några olika universitetsrankningar sedan 2018. Rankningplacering efter ämnesområde och ämne finns längre ner på denna sida.

Times Higher Education (THE) , Quacquarelli Symonds (QS) , Shanghai Rankings Academic Ranking of World Universities (ARWU)  samt US News Best Global Universities  tillhör de mest välkända aktörerna på marknaden.

Det finns många olika rankningar som mäter olika aspekter av högre utbildning – i slutändan handlar det dock om förenklade sätt att jämföra lärosäten. Det är därför viktigt att komma ihåg att rankningsmetoderna inte är fullständiga och därmed inte heller kan ge en komplett bild av ett lärosätes kvalitet.

Årtalen i tabellerna avser det år resultaten publicerades. 

Helhetsrankningar

Dessa rankningar mäter hur framstående lärosäten är utifrån olika parametrar, bland annat lärosätets rykte, lärartäthet samt hur framstående universitets forskning är.

2018 2019 2020 2021 2022 2023  
THE 187 201-250 201-250 201-250 155 97  
QS 104 98 98 89 89 73  

Hållbarhetsrankningar

Dessa rankningar mäter hur väl lärosäten arbetar med hållbarhet utifrån olika parametrar, bland annat forskningen som bedrivs och hur lärosätet arbetar med hållbarhet.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE Impact   7 77 41 42 46
QS Sustainability         98 58

Ämnesområdesrankningar

Dessa rankningar mäter hur framstående lärosäten är inom olika ämnesområden. Precis som för de övergripande rankningarna görs det utifrån olika parametrar, bland annat lärosätets rykte samt hur framstånde universitets forskning är inom ämnesområdet.

Ämnesområde Ranking 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Computer science THE 69 73 85 77 61  
Engineering THE 62 69 68 53 39  
Engineering & technology QS 36 30 31 28 44 37
Natural Sciences QS 90 84 85 78 101 64
Physical sciences THE 176-200 176-200 151-175 126-150 101-125  

Ämnesrankningar

Dessa rankningar mäter hur framstående lärosäten är inom olika ämnen. Precis som för de övergripande rankningarna görs det utifrån olika parametrar, bland annat lärosätets rykte samt hur framstånde universitets forskning är inom ämnet.

QS Rankings by subject

Ämne 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mechanical, Aeronautical & Manufactural Engineering 26 29  25  26 23 20
Electrical & Electronic Engineering 19 17  18  23 23 23
Materials Science 26 27  38  27 23 25
Architecture / Built Environment 23 20  19  22 26 30
Mathematics 44 38  49  59 48 45
Physics & Astronomy 51-100 51-100  90  99 64 48
Civil & Structural Engineering 43 42  38  44 44 49
Chemical Engineering 51-100 51-100  78  85 58 57
Computer Science & Info Systems 41 43  42  54 62 60
Data Science & Artificial Intelligence         - 51-70
Environmental sciences 101-150 101-150  101-150  98 78 74
Chemistry 101-150 101-150  109  104 87 87
Biological Sciences 251-300 201-250  201-250  201-250 151-200 127
Art & Design      51-100  51-100 101-150 101-150
Statistics & Operational Research 39 37  51-100  51-100 51-100 51-100

ARWU (Shanghairankningen)

Ämne 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Automation & Control 15 16 17 20 23 23
Aerospace engineering           34
Mathematics 22 23 26 32 32 37
Textile science & engineering           43
Telecommunication Engineering 19 21 32 37 32 51-75
Electrical & Electronic Engineering 50 50 38 43 49 51-75
Mechanical Engineering 44 43 43 51-75 51-75 51-75
Metallurgical Engineering 36 45 51-75 51-75 51-75 51-75
Transport Science & Technology 18 17 24 35 41 76-100
Energy Science & Engineering 48 51-75 51-75 51-75 76-100 101-150
Computer Science & Engineering 76-100 51-75 76-100 76-100 101-150 101-150
Biotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Nanoscience & Nanotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Chemical Engineering 76-100 101-150 101-150 101-150 101-150 151-200
Physics 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150 151-200
Biomedical Engineering 151-200 201-300 151-200 151-200 101-150 151-200
Materials Science & Engineering 101-150 101-150 101-150 151-200 151-200 151-200
Biological Sciences orankat 201-300 151-200 151-200 151-200 151-200
Chemistry 101-150 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200
Human Biological Sciences orankat 401-500 301-400 301-400 301-400 151-200
Water resources 101-150 101-150 151-200 151-200 orankat 151-200

US News & World Report

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Engineering       45 52  
Polymer Science       46 66  
Energy and Fuels     63 67 74  
Electrical & Electronic Engineering   35 42 63 78  
Computer Science 48 48 76 91 96  
Nanoscience and Nanotechnology     109 111 108  
Biology & Biochemistry 225 116 114 108 110  
Mechanical Engineering   78 96 not ranked 114  
Condensed Matter Physics       121 121  
Physics 121 115 102 102 121  
Chemical Engineering     94 101 124  
Materials Science 83 95 98 111 124  
Optics       127 131  
Biotechnology and applied microbiology         135  
Chemistry 114 109 114 122 140  
Space Science 159 162 153 161 156  
Civil engineering         170  
Physical Chemistry       140 157  

Anställningsbarhetsrankningar

Dessa rankningar mäter anställningsbarheten efter examen från ett lärosäte. Det mäts utifrån olika parametrar, bland annat lärosätets rykte och samarbeten med arbetsgivare.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE Global Employability Ranking   91 58 57 62 73
QS Graduate Employability Rankings 94 79 75 Genomfördes ej 70 Genomfördes ej