Till innehåll på sidan

Ranking

Internationella rankinglistor som mäter universitets excellens inom forskning, utbildning och samverkan har de senaste åren fått allt större genomslag i omvärlden.

Den ökade betydelsen för rankinglistor beror till stor del på nationell prestige, oro över utbildnings- och forskningskvalitet, prestationsförmåga och framförallt den globala konkurrensförmågan.

Rankinglistorna tillgodoser behovet av att ge enkel och lättillgänglig information om ett universitet och dess kvalitet, och listar universitet på både en övergripande universitetsnivå och utifrån en rent ämnesmässig bedömning.

Varför är det viktigt med ranking?

  • Utvecklingen av den internationella utbildningsmarknaden, ranking är avgörande för rekrytering av studenter
  • Alumner från rankade universitet har ofta bättre möjligheter till mer högkvalificerade arbeten
  • Rekrytering av lärare och forskare
  • Möjligheter till flera internationella samarbeten med högt ansedda universitet
  • Större utdelning i konkurresutsatta forskningsmedelsutlysningar och satsningar på excellens