Till innehåll på sidan

Rankningplacering för KTH

Detta är KTH:s placeringar på THE-, QS-, ARWU- samt US News and World Report-listorna för år 2018-2023. Rankningplacering efter ämnesområde och ämne finns längre ner på denna sida.

Helhetsrankningar

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE 173 187 201-250 201-250 201-250 155
THE Impact   7 77 41 42  
QS 98 104 98 98 89 89
ARWU 201-300 201-300 201-300 201-300 201-300  
US news 204 208 207 205 212 240
CWTS Leiden andel topp tio procent publikationer 247 257 276 295 315  
CWTS Leiden antal publikationer 326 319 367 390 381  
CWTS Leiden PP (int collab) (proportion of international collaborative publications) 36 27 32 39 43  
CWTS Leiden andel sampublicering med industrin 31 29 13 14 24  

Ämnesområdesrankningar

Engineering & Technology

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE 38 53 62 69 68 53
QS 41 36 30 31 28  
NTU 79 82 85 99 124  

Natural Sciences

2018 2019 2020 2021 2022 2023
QS 89 90 84 85 78  
NTU 116 121 121 147 200  

Physical Sciences

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE 54 54 69 73 85 77

Computer Science

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE 151-175 126-150 176-200 176-200 151-175 126-150

THE World University Rankings webbsida

Ämnesrankningar

ARWU (Shanghai)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Automation & Control 15 16 17 20 23  
Mathematics 22 23 26 32 32  
Transport Science & Technology 18 17 24 35 41  
Telecommunication Engineering 19 21 32 37 32  
Electrical & Electronic Engineering 50 50 38 43 49  
Mechanical Engineering 44 43 43 51-75 51 - 75  
Energy Science & Engineering 48 51-75 51-75 51-75 76 - 100  
Metallurgical Engineering 36 45 51-75 51-75 51 - 75  
Computer Science & Engineering 76-100 51-75 76-100 76-100 101 - 150  
Biotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101 - 150  
Chemical Engineering 76-100 101-150 101-150 101-150 101 - 150  
Economics 151-200 151-200 101-150 101-150 151 - 200  
Nanoscience & Nanotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101 - 150  
Physics 101-150 101-150 101-150 101-150 101 - 150  
Materials Science & Engineering 101-150 101-150 101-150 151-200 151 - 200  
Biological Sciences not ranked 201-300 151-200 151-200 151 - 200  
Biomedical Engineering 151-200 201-300 151-200 151-200 101 - 150  
Chemistry 101-150 151-200 151-200 151-200 151 - 200  
Geography not ranked 151-200 not ranked 151-200 151 - 200  
Water resources 101-150 101-150 151-200 151-200 not ranked  
Civil Engineering 201-300 151-200 151-200 201-300 151 - 200  
Environmental Science & Engineering 101-150 151-200 151-200 201-300 201 - 300  
Instruments Science & Engineering 101-150 101-150 151-200 201-300 201 - 300  
Earth sciences 201-300 301-400 201-300 201-300 201 - 300  
Management 201-300 201-300 201-300 201-300 201 - 300  
Medical Technology not ranked 301-400 201-300 201-300 201 - 300  
Atmospheric Science not ranked 201-300 201-300 301-400 not ranked  
Agricultural Sciences not ranked 401-500 301-400 301-400 401 - 500  
Human Biological Sciences not ranked 401-500 301-400 301-400 301 - 400  

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) webbsida

QS Rankings by subject

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Electrical & Electronic Engineering 28 19 17  18  23  
Architecture / Built Environment 24 23 20  19  22  
Petroleum Engineering     20  20  21  
Mechanical, Aeronautical & Manufactural Engineering 32 26 29  25  26  
Civil & Structural Engineering 45 43 42  38  44  
Materials Science 44 26 27  38  27  
Computer Science & Info Systems 51-100 41 43  42  54  
Mathematics 51-100 44 38  49  59  
Art & Design        51-100  51-100  
Statistics & Operational Research 51-100 39 37  51-100  51-100  
Chemical Engineering 101-150 51-100 51-100  78  85  
Physics & Astronomy 51-100 51-100 51-100  90  99  
Chemistry 101-150 101-150 101-150  109  104  
Environmental sciences 101-150 101-150 101-150  101-150  98  
Biological Sciences 251-300 251-300 201-250  201-250  201-250  
Economics & Econometrics 251-300 251-300 251-300  251-300  251-300  

QS Ranking

NTU (HEEACT)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mechanical Engineering 46 52  49  58 53  
Energy science & Engineering       73 89  
Electrical Engineering 68 56  72  84 99  
Space Science   97  90  84 122  
Chemical Engineering 51 53  77  88 101  
Physics 80 89  71  90 107  
Materials Science 105 96  100  105 123  
Civil Engineering 104 118  118  107 125  
Chemistry 112 117  119  130 162  
Computer Science 153 137  119  148 175  
Biology & Biochemistry   260  249  199 186  
Environmental science & Engineering       206 218  
Economics & Business       235 294  
Mathematics 202 212  230  301-350 301-350  

NTU World University Rankings webbsida

US News & World Report

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Biology & Biochemistry 225 116 114 108 110  
Chemical Engineering     94 101 124  
Chemistry 114 109 114 122 140  
Clinical Medicine       783 888  
Computer Science 48 48 76 91 96  
Condensed Matter Physics       121 121  
Electrical & Electronic Engineering   35 42 63 78  
Energy and Fuels     63 67 74  
Engineering       45 52  
Environment/ Ecology   295 256 215 298  
Materials Science 83 95 98 111 124  
Mathematics 197 192 185 195 223  
Mechanical Engineering   78 96 Orankad 114  
Nanoscience and Nanotechnology     109 111 108  
Optics       127 131  
Physical Chemistry       140 157  
Physics 121 115 102 102 121  
Polymer Science       46 66  
Social Sciences & Public Health 360 360 354 305 369  
Space Science 159 162 153 161 156  

US News & World Report webbsida

CWTS Leiden

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Biomedical & Health sciences (topp tio procent) 542 416 437 192 216  
Mathematics & Computer science (topp tio procent) 161 185 239 306 363  
Social Sciences & Humanities 307 310 350 412 429  
Physical sciences & Engineering (topp tio procent) 403 381 439 437 422  
Life & Earth sciences (topp tio procent) 226 291 231 513 489  

CWTS Leidens webbsida

Anställningsbarhetsrankningar

2018 2019 2020 2021 2022 2023
THE Global Employability Ranking   91 58 57 62  
QS Graduate Employability Rankings 94 79 75 Not made 70