Till innehåll på sidan

Rankningplacering för KTH

Detta är KTH:s placeringar på THE-, QS-, ARWU- samt US News and World Report-listorna för år 2017-2022. Rankningplacering efter ämnesområde och ämne finns längre ner på denna sida.

Helhetsrankningar

2017 2018 2019 2020 2021 2022
THE 159 173 187 201-250 201-250 201-250
THE Impact     7 77 41  
QS 97 98 104 98 98 89
ARWU 201-300 201-300 201-300 201-300 201-300  
US news 204 208 207 205 212  

Ämnesområdesrankningar

Engineering & Technology

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
THE 36 38 53 62 69 68
QS 29 41 36 30 31  
US News 35 32 32      
NTU 79 79 82 85 99  

Natural Sciences

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
QS 90 89 90 84 85  

Physical Sciences

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
THE   151-175 126-150 176-200 176-200  
NTU 108 116 121 121 147  

Ämnesrankningar

THE Subject Rankings

THE 2017 2018 2019 2020 2021 2022
THE Computer Science 73 54 54 69 73 85

THE World University Rankings webbsida

ARWU (Shanghai)

2017 2018 2019 2020 2021
Automation & Control 12 15 16 17 20
Mathematics 26 22 23 26 32
Transport Science & Technology 15 18 17 24 35
Telecommunication Engineering 20 19 21 32 37
Electrical & Electronic Engineering 51-75 50 50 38 43
Mechanical Engineering 31 44 43 43 51-75
Energy Science & Engineering 49 48 51-75 51-75 51-75
Metallurgical Engineering 51-75 36 45 51-75 51-75
Computer Science & Engineering 51-75 76-100 51-75 76-100 76-100
Biotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Chemical Engineering 51-75 76-100 101-150 101-150 101-150
Economics 151-200 151-200 151-200 101-150 101-150
Nanoscience & Nanotechnology 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Physics 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150
Materials Science & Engineering 101-150 101-150 101-150 101-150 151-200
Biological Sciences   not ranked 201-300 151-200 151-200
Biomedical Engineering 151-200 151-200 201-300 151-200 151-200
Chemistry 101-150 101-150 151-200 151-200 151-200
Geography   not ranked 151-200 not ranked 151-200
Water resources not ranked 101-150 101-150 151-200 151-200
Civil Engineering 101-150 201-300 151-200 151-200 201-300
Environmental Science & Engineering 201-300 101-150 151-200 151-200 201-300
Instruments Science & Engineering 101-150 101-150 101-150 151-200 201-300
Earth sciences not ranked 201-300 301-400 201-300 201-300
Management 301-400 201-300 201-300 201-300 201-300
Medical Technology   not ranked 301-400 201-300 201-300
Atmospheric Science   not ranked 201-300 201-300 301-400
Agricultural Sciences   not ranked 401-500 301-400 301-400
Human Biological Sciences   not ranked 401-500 301-400 301-400

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) webbsida

QS Rankings by subject

2017 2018 2019 2020 2021
Electrical & Electronic Engineering 26 28 19 17  18 
Architecture / Built Environment 23 24 23 20  19 
Petroleum Engineering       20  20 
Mechanical, Aeronautical & Manufactural Engineering 39 32 26 29  25 
Civil & Structural Engineering 41 45 43 42  38 
Materials Science 39 44 26 27  38 
Computer Science & Info Systems 51-100 51-100 41 43  42 
Mathematics 51-100 51-100 44 38  49 
Art & Design          51-100 
Statistics & Operational Research 51-100 51-100 39 37  51-100 
Chemical Engineering 101-150 101-150 51-100 51-100  78 
Physics & Astronomy 51-100 51-100 51-100 51-100  90 
Chemistry 101-150 101-150 101-150 101-150  109 
Environmental sciences 101-150 101-150 101-150 101-150  101-150 
Biological Sciences 251-300 251-300 251-300 201-250  201-250 
Economics & Econometrics 201-250 251-300 251-300 251-300  251-300 

QS Ranking

NTU (HEEACT)

2017 2018 2019 2020 2021
Mechanical Engineering 36 46 52  49  58
Energy science & Engineering         73
Electrical Engineering 46 68 56  72  84
Space Science     97  90  84
Chemical Engineering 43 51 53  77  88
Physics 75 80 89  71  90
Materials Science 92 105 96  100  105
Civil Engineering 79 104 118  118  107
Chemistry 109 112 117  119  130
Computer Science 143 153 137  119  148
Biology & Biochemistry     260  249  199
Environmental science & Engineering         206
Economics & Business         235
Environment/Ecology not ranked not ranked not ranked  282  275
Mathematics 193 202 212  230  301-350

NTU World University Rankings webbsida

US News & World Report

2017 2018 2019 2020 2021
Biology & Biochemistry 165 225 116 114 108
Chemical Engineering       94 101
Chemistry 116 114 109 114 122
Clinical Medicine         783
Computer Science 35 48 48 76 91
Condensed Matter Physics         121
Electrical & Electronic Engineering     35 42 63
Energy and Fuels       63 67
Engineering         45
Environment/ Ecology     295 256 215
Geosciences         397
Materials Science 79 83 95 98 111
Mathematics 199 197 192 185 195
Mechanical Engineering     78 96 Orankad
Nanoscience and Nanotechnology       109 111
Optics         127
Physical Chemistry         140
Physics 117 121 115 102 102
Polymer Science         46
Social Sciences & Public Health 313 360 360 354 305
Space Science 161 159 162 153 161

US News & World Report webbsida

CWTS Leiden

2017 2018 2019 2020 2021
Biomedical & Health sciences (topp tio procent) 589 542 416 437 192
Mathematics & Computer science (topp tio procent) 171 161 185 239 306
Social Sciences & Humanities 338 307 310 350 412
Physical sciences & Engineering (topp tio procent) 391 403 381 439 437
Life & Earth sciences (topp tio procent) 313 226 291 231 513

CWTS Leidens webbsida

Anställningsbarhetsrankningar

2018 2019 2020 2021 2022
THE Global Employability Ranking   91 58 57  
QS Graduate Employability Rankings 94 79 75 Not made 70