Till innehåll på sidan

Sveriges största tekniska universitet

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen.

Innovativt forsknings- och utbildningsklimat

vit- och rödfärgad robot

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och våra utbildningar skapar en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare.

Vi medverkar i internationella forskningssamarbeten och har en mängd olika utbytes- och gemensamma utbildningsprogram med universitet och högskolor i hela världen. KTH:s samverkan med ett ständigt växande nätverk av internationella företag, offentlig sektor och organisationer ger studenter och forskare ett brett kontaktnät att ta del av.

Strategiskt beläget

Campus Valhallavägen ovanifrån (helikopterbild)

Sverige anses som ett av de mest tekniskt innovativa länderna i världen och Stockholm rankas frekvent som en av de mest entreprenöriella, innovativa och attraktiva städerna globalt. Våra fem campus i regionen samlar över 13 000 heltidsstudenter, över 1 700 doktorander och ungefär 3 600 heltidsanställda.

Varje campus är strategiskt beläget nära respektive forsknings- och utbildningsområde. Exempelvis ligger KTH Kista i samma område som några av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknik. KTH Flemingsberg är placerat i ett av norra Europas mest betydelsefulla områden inom bioteknik - både vad gäller forskning och industriell verksamhet. KTH Södertälje finns i en region med världsledande produktionsverksamhet som genererar stora värden för Sverige.

KTH kommer att fortsätta fokusera på forskning och utbildning för en bättre framtid. Tillsammans driver vi kunskapen framåt och skapar nya sätt att möta flera av vår tids viktigaste utmaningar.

Se mer från KTH

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-01-28