Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett tekniskt universitet som tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling

Sedan 1827 har Kungliga Tekniska högskolan (KTH) vuxit till att bli ett framstående internationellt tekniskt universitet. Som det största lärosätet i Sverige för teknisk utbildning och forskning, samlar vi studenter, forskare och lärare från hela världen. Vår verksamhet är grundad på en stark tradition av att driva framstående vetenskap och innovation med fokus på att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Innovativt forsknings- och utbildningsklimat

Med ett ständigt växande nätverk av industripartners, samhällsaktörer och framstående lärosäten, driver KTH utvecklingen av hållbara lösningar på flera av vår tids största utmaningar såsom; klimatförändringar, mat- och vattensäkerhet, framtidens energiförsörjning och förbättrad livskvalitet.

Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Vårt innovativa klimat driver fram nya perspektiv och lösningar och främjar framstående utbildning och forskning.

Utbildning för framtiden

Med stark akademisk expertis och pedagogisk förnyelse utbildar KTH en bredd av ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare som ska kunna leda omställningen till en hållbar och jämställd värld. Universitetet har nästan 100 program som lockar cirka 17 000 studenter globalt. Våra utbildningar främjar kritiskt tänkande och samarbetsförmåga för att kunna hantera komplexa utmaningar i en föränderlig värld. Genom samarbeten med näringsliv och samhälle, ges studenter möjlighet att ta sig an verkliga problem och våra interaktiva och experimentella lärmiljöer utvecklar ett praktiskt yrkeskunnande och nytänkande. 

Läs mer om utbildning vid KTH

Forskning i framkant

KTH bedriver framstående grundforskning och tillämpad forskning, vi rankas just nu på plats 73 bland 1 500 universitet världen över i QS World University Rankings. Våra forskningsstrukturer möjliggör tvärvetenskapliga och externa samarbeten som bidrar till ny kunskap samt nya teknologier, produkter och tjänster. KTH värnar om den akademiska friheten och vår forskning är och ska vara öppen och transparent. Tillsammans och i samverkan med vårt växande nätverk, driver vi innovation- och kunskapsutvecklingen framåt.

Läs mer om forskning vid KTH