Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt 

Logotypen för Globala målen. Karta med ikoner för de 17 Globala målen.
I det digitala läromaterialet introduceras Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, och hur de är kopplade till folkhälsa. Projektet handlar även om att söka, hitta, förstå och bedöma hälsoinformation på internet, och att använda kunskaperna för att främja god hälsa och livskvalitet. Foto: Globala målen

KTH sprider digital pedagogik till statstjänstemän i Östafrika

KTH ska tillsammans med Mälardalens högskola utbilda statstjänstemän i Rwanda och Etiopien inom områdena digitalt lärande, digital hälsa och hållbarhetsmålen.

Läs "KTH sprider digital pedagogik till statstjänstemän i Östafrika"

Här är ett foto som visar ett folktomt Medborgarplatsen i Stockholm.
Enligt KTH-forskaren Romain Rumpler visar mätningar vid Medborgarplatsen i Stockholm att stockholmarna anpassat sig rejält till nya coronarestriktioner och -rekommendationer från myndigheter. Foto: Roger Turesson/DN/TT

Bullermätningar visar hur stockholmare följer coronaregler

Forskare vid centret ECO2 Vehicle Design på KTH har undersökt hur bullernivåerna i centrala Stockholm påverkats under vårens coronapandemi. Resultaten...

Läs artikeln
Luftburna elledningar i solnedgången.
Satsningen Brevvännerna kopplar ihop samhällsnyttiga organisationer med skolor genom brevkontakt. Foto: Matthew Henry.

Forskarna har elever som brevvänner

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, professor på KTH. Du och två forskarkollegor från lärosätet brevväxlar med mellan- och högstadieelever. Berätta me...

Läs artikeln
Logotypen för Globala målen. Karta med ikoner för de 17 Globala målen.
I det digitala läromaterialet introduceras Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen, och hur de är kopplade till folkhälsa. Projektet handlar även om att söka, hitta, förstå och bedöma hälsoinformation på internet, och att använda kunskaperna för att främja god hälsa och livskvalitet. Foto: Globala målen

KTH sprider digital pedagogik till statstjänstemän i Östafrika

KTH ska tillsammans med Mälardalens högskola utbilda statstjänstemän i Rwanda och Etiopien inom områdena digitalt lärande, digital hälsa och hållbarhe...

Läs artikeln
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling

Göran Finnvedens blogg

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys diskuterar och berättar om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus.

Miljö och hållbar utveckling på KTH  

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Event och kalender

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Nyheter om hållbar utveckling och KTH