Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

Miljö och hållbar utveckling på KTH

De globala målen och KTH:s utbildningar

KTH:s utbildningar jobbar med flera av de globala hållbarhetsmålen. Det är viktigt att alla studenter som tar examen från KTH har kunskap och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Nu kommer FN:s globala hållbarhetsmål upp i en jämförelseverktyg för KTH:s utbildningsprogram.

> Testa verktyget och läs mer om hur hållbar utveckling ingår i KTH:s utbildningar.

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Sustainability Events

21 august

Bike day and Sustainability Square

Spring cleaning? Is your bike skipping a gear or you need to patch your tire. Take the opportunity to recycle what no longer gives you joy at Stockholm Vatten and Avfall's Pop-up Recycling Container and get help to service your bike.

Date: 21 August, 10.00-14.00
Place: KTH Entré and Vallhallavägen 79
> More information and programme

19 september

Sustainability Pub for PhD students

Say hello, grab a drink and a bite while you mingle with fellow doctoral candidates from Stockholm region interested in and or working within sustainability research. 

Date: September 19th kl.17:00-19:00 Place: Brinellvägen 8, pl.11
Guest Speaker: Sverker Sörlin, historian of ideas and professor of Environmental History, KTH

Register for the pub night here

Accelerating the implementation of sustainable development in the curriculum, 10-11 Sep

KTH is co-hosting a conference for teaching professionals focusing on how to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institutions. 

> Learn more, submit abstracts and register

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

 • 18
  sep
  Populärvetenskapliga föreläsningar
  onsdag 2019-09-18, 12.15 - 13.00
  Föreläsare: Pernilla Hagbert, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad
  Plats: Sydöstra galleriet/South East Gallery
  2019-09-18T12:15:00.000+02:00 2019-09-18T13:00:00.000+02:00 Ett hållbart hem? (Populärvetenskapliga föreläsningar) Ett hållbart hem? (Populärvetenskapliga föreläsningar)

Nyheter om hållbar utveckling och KTH