Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Kvinna utomhus.
Amparo Jimenez Quero är forskare i glykovetenskap på KTH.

Algsopor ska bli mat och kosmetika i cirkulärt EU-projekt

Varje år produceras stora mängder makro- och mikroalger i världen, men avfallet från produktionen tas inte tillvara. Ett nytt EU-projekt som leds från KTH ska hitta sätt att skapa nya produkter av avfallet.

Läs artikeln

Kalender

Miljö och hållbar utveckling på KTH

KTH:s hållbarhetsmål

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

Rapport från extern miljörevision

Den 6-7 april genomfördes den årliga externa revisionen av KTH:s certifierade miljöledningssystem. KTH fick positiv feedback på flertalet områden, och KTH Sustainability Office kommer att kontakta alla som berörs av avvikelserna eller de förbättringsförslag som mottogs.

Hur kan KTH bli hållbart?

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här