Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

När hållbart blir det nya normala

Våra konsumtionsvanor behöver förändras radikalt om hållbarhetsmålen ska nås. Men hur ska det gå till i praktiken? Forskare vid KTH stakar ut vägen för vem som kan göra vad.

Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

14 november, 2018

KTH Sustainability Research Day

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.

Under dagen presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med ledande aktörer från olika delar av samhället.

Datum: 14 november 2018, kl 13.00-17.00.
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19.
Mer information och anmälan

30 november, 2018

Green Batteries: Innovation for Today and Tomorrow

Welcome to this seminar on Batteries and E-Mobility arranged by the French Embassy and KTH Royal Institute of Technology. What is the strategic role of a competitive and sustainable European battery production? In this new industrial revolution of batteries; how to jump on board and what's next?

Date: 30 November, 08.00-15.00.
Place: F1, Alfvénsalen, Lindstedtsvägen 22, KTH Campus.
​​​​​​​More information and registration​​​​​​​

27 November, 2018

Network seminar for joint applications to Horizon 2020

KTH and IVL reserachers are welcome to a network meeting aiming to initiate joint projects that can apply for funding from the EU Horizon 2020. Themes for the meeting will be water, transport and sustainable cities.

Time: November 27, 10.00-12.00.
Place: Open Lab, Multi Purpose Hall, Valhallav. 79.
More information and registration.

29 november, 2018

Temadag om sexualiserat våld

Sexualiserat våld är ett samhällsproblem som måste motverkas. Under den här halvdagen lyfts frågan ur flera olika perspektiv från skilda föreläsare, med koppling till akademisk verksamhet.

Datum: 29 november, 13.00-18.00.
Plats: Ångdomen, Osquars backe 31.
Mer informatiom och anmälan

Till sidans topp