Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Bostadsbristen – hur ser den ut och vad händer nu?

Bostadsbristen i Sverige har drabbat unga, nyanlända och låginkomsttagare hårdast. Och nu riskerar även medelinkomsttagare att bli bostadslösa.
– Vi kan vara på väg tillbaka till gamla strukturer, där generationer får hjälpa varann, konstaterar bostadsforskare Anna Granath Hansson, KTH.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

Månadens hållbarhetsprojekt

Lärande för hållbar utveckling

Monika Olsson är kursansvarig för kursen Lärande för hållbar utveckling. Syftet är att ge lärare verktyg att integrera idéer och frågeställningar kring hållbar utveckling.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events inom miljö- och hållbar utveckling

At the crossroads – wind energy for Germany - lessons for Sweden

Welcome to an open seminar on wind power planning - Germany is at the crossroads - Sweden has very high ambitions - so where do we go from now? Professor Johann Köppel from TU Berlin will lead this seminar on wind energy planning:

Time: 21 March, 11:15-12.00.
Place: Seminar room Sahara, Teknikringen 10B, KTH Campus.
> More information

För fler fabriker i Sverige – så kombinerar vi tillväxt med hållbarhet

Idag är satsas det för fullt på produktion i både industrin och på utbildnings- och forskningssidan. Hur viktig är produktionen för Sverige och kan man skapa tillväxt och samtidigt vara hållbar?

Tid: 23 april, 17.00-18.00.
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus.
> Mer information och anmälan

opportunity

Become a visiting researcher at SEI

Stockholm Environment Institute (SEI) welcomes applications from KTH researchers and PhD students wishing to spend time as visiting researchers SEI centres around the world. The opportunity includes a working space in an exciting research environment and requires that the visiting researcher is receiving salary from KTH.

> More information

Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat

De senaste tre åren har Sverige drabbats av svår torka. Genom kunskap och samverkan kan vi använda – och återanvända – vatten smartare i framtiden. Välkommen till en spännande heldag om vatten – vår viktigaste resurs.

Datum: 21 mars, 10.00-15.00.
Plats: KTH huvudbibliotek samt KTH vattencentrum.
> Mer information, program och anmälan

Accelerating the implementation of sustainable development in the curriculum, 10-11 Sep

KTH is co-hosting a conference for teaching professionals focusing on how to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institutions. 

> Learn more, submit abstracts and register

Nyheter om hållbar utveckling och KTH