Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt 

Nicole Kringos berättade om forskningen kring elektrifierade vägar framtidens infrastruktur på ett seminarium i Reaktorhallen. (Foto: Susanne Kronholm)

På väg mot fossilfritt

Hur kan man skapa ett elsystem för ett uthålligt samhälle? Hur kan vi minska utsläppen från flyget? Vad krävs för att elektrifiera våra vägar? Det va...

Läs artikeln

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

KTH topprankat i hållbarhet

KTH är tvåa i världen av universiteten vad gäller anständiga arbetsvillkor. Trea på att bidra till hållbar industri och innovationer. På nionde plats när det gäller klimatet.

Blogg

Miljö och hållbar utveckling på KTH  

De globala målen och KTH:s utbildningar

KTH:s utbildningar jobbar med flera av de globala hållbarhetsmålen. Det är viktigt att alla studenter som tar examen från KTH har kunskap och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Nu kommer FN:s globala hållbarhetsmål upp i en jämförelseverktyg för KTH:s utbildningsprogram.

> Testa verktyget och läs mer om hur hållbar utveckling ingår i KTH:s utbildningar.

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Event

28 nov 2019

KTH Sustainability Research Day

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Tid: 28 november 2019, kl.13:00-17:00
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19
Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

22-24 Nov

Crosscuts Stockholm Environmental Humanities Festival för Film & Text

Crosscuts årligt filmfestivalen skapas tillsammans med inbjudna forskare och konstnärer inom miljöhistoria. Årets tema är "Ruptured Times".

Läs mer och se programmet här

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

100 students needed - ASAP!

Accelerate your skills in sustainability and leadership. KTH is proud to be hosting ASAP’s Sustainability Leadership Training.

Date: November 8th. Location: KTH Royal Institute of Technology Participants: Ecolabelling Sweden, Sustainergies, Accenture, LRF The Federation of Farmers, SCA and Stena Recycling.

Link to more information and application

Nyheter om hållbar utveckling och KTH