Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

Save the date

13 March
KTH Food Network meeting.
KTH Biblioteket, Salongen.

21 March
IVL + KTH conference; Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat.
KTH Biblioteket, Ångdomen.

More information will be provided.

Symposium

ACCELERATING THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CURRICULUM 10-11 Sept 2019

KTH is proud to co-host the conference for teaching professionals at Higher Education Institutions. The Symposium will focus on the means to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institution, supporting efforts to implement the Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), and will contribute to the further development of this central topic. 

Learn more, submit abstracts and register

Nyheter om hållbar utveckling och KTH