Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Climate Action julkalendern

Varje dag 1–24 december visas en ny lucka där forskare och studenter från KTH på ungefär 30 sekunder berättar om vad de gör för att bidra till klimatomställningen. God klimatneutral jul!

Se alla luckor: Climate Action julkalendern

Evenemang

Nyheter från KTH

 • Per Wikman Svahn undersöker risker och däribland hur vi kan anpassa samhället till de stigande havsnivåerna. (Foto: Hanna Kalla)
  Han undersöker hur vi bättre kan anpassa samhället till klimatförändringar i tider av djup osäkerhet
  17 nov 2021
  Det finns stor osäkerhet när det kommer till de långtgående konsekvenser som klimatförändringar har. Per Wikman Svahn forskar på avdelningen för filos...
 • Ett kök med studenter som äter och lagar mat.
  Ett delningsboende kan ge 35 procent lägre klimatavtryck i genomsnitt samtidigt som boendeytan tredubblas. Foto: Fredrik Persson
  Nu testas en ny typ av hållbar studentbostad
  17 nov 2021
  Framtidens studentlyor kan se annorlunda ut jämfört med dagens korridorboenden och ensamhushåll. Nu har några studenter flyttat in i en helt ny typ av...

Miljö och hållbar utveckling på KTH  

KTH:s nya mål för hållbarhet

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

MÅLREDOVISNING 2015-2020

Resultat KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort under perioden för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen 2015-2020.

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?