Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

NYHETER

Sveriges största satsning på hållbara städer

960 miljoner kronor fördelade över tolv år kommer att läggas på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet leds av KTH och ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle är involverade.

Storsatsning på hållbar konsumtion

Nu står det klart att Mistra beviljar ett anslag om 45 miljoner till ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att leda arbetet där ett antal betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn ingår, och dessa bidrar med ytterligare åtta miljoner i medfinanisering.

>"Sustainable consumption – from niche to mainstream"

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Målredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

16 nov

KTH Sustainability Research Day 2017

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.
Datum: 16 november, kl.13:00-17.00
Plats: Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Språk: Svenska

Mer information

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Till sidans topp