Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

FORSKNING

Nytt centrum för en hållbar hantering av vatten

Nu har WaterCentre@KTH, KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning inrättats vid skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad. Skolan har tilldelats medel under fyra år för arbetet med det nya forskningcentrat som ska verka för ökad samverkan kring vattenfrågor.

Nu satsar vi på vatten!

Kopierar naturens sätt att tillverka högpresterande material

Forskare vid KTH och det tyska forskningscentret DESY har lyckats spinna trådar av proteiner som kommer från komjölk. 

Smarta material ska rena luft, vatten och mark

När forskningsfinansiären Mistras nya program nu offentliggörs så är det bland annat smarta material som befinner sig i fokus. Målsättningen med satsningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Arbetet ska pågå i fyra år och får en budget på 60 miljoner kronor.

Rent vatten och frisk luft

Ny miljöchef tror att fler kan göra mer

Från kursplaner som bidrar till hållbar utveckling, till bättre källsortering och resfria möten – KTH:s nya miljöchef Kristina von Oelreich vill ta ett helhetsgrepp på miljö och hållbarhet.

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Events

Save the Date! Seminarium

Information meeting about Formas' annual open call, 9 march

Formas, KTH Sustainability Office and KTH Research Office welcomes you to a seminar on how to fine tune your skills in writing funding applications to Formas!

Time: March 9th time to be announced
Place: Kollegisalen, Brinellvägen 8 KTH Campus
Language: English

More information and registration here

SAVE THE DATE

Mer information inom kort / More information soon

9 march - How to write a successful Formas application

28 march- Resor och akademin

22 April - March for Science / Earth Day

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Miljöredovisning 2013-2015

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

Till sidans topp