Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Använder DNA-analys för miljöövervakning

Tekniken för DNA-sekvensering utvecklas i ett snabbt tempo, och allt fler användningsområden uppstår som ett resultat av detta. Forskare vid KTH och Scilifelab jobbar med använda tekniken dels för att hålla koll på vattenmiljön i Östersjön, dels undersöka kvaliteten på vattnet i rören under Stockholm.

> Använder DNA-analys för miljöövervakning

Förvandlar djurmat till människoföda

Varje år används hundratusentals ton svenskt vetekli till djurfoder. Nu har forskare hittat ett hållbart sätt att förädla kliet så att det istället kan användas till något värdefullare. Som miljövänligt emballage till livsmedel, medicinkapslar eller tillsats som ger matvaror goda hälsoeffekter.

Framtidens mat odlas i KTH:s växthus

Ett miljöanpassat växthus på campus ska inspirera till en grönare matproduktion. KTH:s forskare vill visa på möjligheter med odling i stadsmiljö. Alger och kryddor är några tänkbara grödor. Och kanske kan insekter stå på lunchmenyn på campus i framtiden.

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Ny miljöchef tror att fler kan göra mer

KTH:s nya miljöchef Kristina von Oelreich vill ta ett helhetsgrepp på miljö och hållbarhet.

"Hållbarhetsarbetet börjar inifrån"

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Events

Science Café, May 16

Did you know one year commuting with an electric bike has less climate impact than one single day’s commuting with a car? Welcome to a Science Café on biking and sustainable transport. Discuss cycling and sustainable transport with researchers Teo Enlund and Hanna Hasselqvist from A Car Free Year.

Time: May 16, 10.15-11.00
Place: Open Café
Language: English

16 maj

Cykeldag på KTH Campus

Ta med din cykel till vår PopUp cykelverkstan, delta i en Science Café och ta chansen att vinna en cykel!

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Målredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

KTH Placemaking week, 16-17 May

Welcome to a placemaking event on KTH campus on the theme of sustainability. Pop-up bike workshop, Science Café, Soup kitchen, Beehives and much more!

Sustainable placemaking

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Till sidans topp