Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Däremot påverkar också KTH:s verksamhet miljön direkt genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling. Läs mer om KTH:s ständiga arbete med hållbarhetsfrågor under våra sidor i vänstermenyn.

Aktuellt

Kalender

Miljö och hållbar utveckling på KTH

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?