Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt 

Mindre pendlande – mer livskvalitet

Alltfler jobbar på distans i Sverige. Några av dem har hittat till Tullinge jobbhubb, ett forskningsexperiment och en arbetsplats för förortsbor som annars pendlar till jobbet en timme varje morgon.

​​​​​​​Läs artiklen ​​​​​​​

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, Foto: Håkan Lindgren.

KTH-forskare får stort EU-anslag

Nu står det klart att Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, får det prestigefulla forskningsanslaget ERC Advanced Grant. Detta innebär att hon...

Läs artikeln
Här testar forskarna sitt superelastiska material.

Forskare har uppfunnit en superelastisk metallegering

Olika metallegeringar som kan ändra form och storlek reversibelt med hjälp av belastning, kyla och värme har funnits ett tag. Fenomenet kallas superel...

Läs artikeln
Arkivbild KTH.se, foto: Håkan Lindgren

Miljonanslag till KTH:s grundforskning i matematik

Att öka förståelsen för slumpmässiga system som sprickbildning och trafikflöden, och att skapa effektiva kvantmekaniska modeller. Det är några av mål...

Läs artikeln
Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling

Göran Finnvedens blogg

Vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys diskuterar och berättar om såväl dagsaktuella som långsiktiga frågor med miljö- och hållbarhetsfokus.

Miljö och hållbar utveckling på KTH  

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Avvikelserapportering

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Event och kalender

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Nyheter om hållbar utveckling och KTH

Nyheter från KTH