Klimatramverket

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet.

Universitet och högskolor anslutna till Klimatramverket

Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköpings University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar

37 universitet och högskolor har anslutit sig till Klimatramverket. Under hösten 2019 har dessa tagit fram individella klimatstrategier för implementering.

Lärosätena har en viktig uppgift att bidra genom utbildning och forskning, men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna verksamheten. De lärosäten som undertecknat ramverket ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Kontakta arbetsgruppen för Klimatramverket för mer information:

Maria Djupström , hållbarhetsstrateg, Chalmers
Göran Finnveden , vicerektor för hållbar utveckling, KTH
Fredrik Hörstedt , vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
Kristina von Oelreich , hållbarhetschef, KTH

KTH:s klimatstrategi