Nyheter inom miljö och hållbar utveckling

 • Fartygens luftföroreningar ska stoppas

  Från årsskiftet gäller strängare regler för giftiga utsläpp från båttrafiken i svenska hamnar. ”Det nya regelverket sätter press på rederierna och det kostar pengar att ställa om. Vår nya reningsteknik kan lösa problemen”, säger Christophe Duwig, här tillsammans med forskarkollegan Klas Engvall, KTH-professor i kemiteknik. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2020-01-22

  Nu tar KTH-forskare fram teknik som renar fartygens utsläpp från gifter som svavel och kväveoxid. – De här båtarna trafikerar ju hamnarna och släpper...

  Läs artikeln
 • KTH drivande i omställning

  FN:s globala hållbarhetsmål.
  Publicerad 2020-01-17

  KTH går i bräschen för klimatomställningen genom sina nya klimatmål och år 2045 ska KTH vara klimatneutralt. – KTH gör bedömningen att takten i klima...

  Läs artikeln
 • KTH-forskare bakom kulisserna i SVT:s framtidsprogram

  Lotta Lundgren och Erik Haag, duon bakom Historieätarna på SVT, leder det nya tv-programmet om en hållbar framtid.
  Publicerad 2020-01-15

  Hallå där Åsa Svenfelt, forskare på KTH, som varit vetenskaplig rådgivare i produktionen av SVT:s nya tv-program "Rapport från 2050" som har premiär i...

  Läs artikeln
 • Nytt makerspace på KTH Flemingsberg

  Elektroder är sammankopplade mellan Viktor Stedts arm och en armprotes i trä. När han spänner biceps drar protesen ihop sig. Foto: Kenneth Carlsson
  Publicerad 2020-01-14

  En 3D-studio, en finmekanisk verkstad och en social mötesplats. På KTH Flemingsberg Makerspace får studenterna möjlighet att ta sina idéer till nya ni...

  Läs artikeln
 • AI lösningen på politisk stabilitet, klimatproblem och fattigdom

  Så här påverkar artificiell intelligens FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, grupperade på miljö, ekonomi och samhälle. Illustration: David Callahan.
  Publicerad 2020-01-13

  Nu har forskare från bland annat KTH granskat vilken roll artificiell intelligens (AI) kan spela för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utv...

  Läs artikeln
 • Billig koldioxidmätare snart här

  Under 2019 års upplaga av Stockholm marathon mätte företaget Senseair CO2-halten i olika delar av Stockholm med en konventionell koldioxidmätare. Graferna illustrerar hur olika halterna kan vara i en stad, och behovet av en billig och liten mätare. Hornsbergs Strand är en av platserna där CO2-halten var som högst under tävlingen.
  Publicerad 2020-01-08

  Nu har det första, viktiga steget mot en ytterst billig koldioxidmätare tagits. Det är forskare vid KTH som utvecklat en ny, liten optisk sensor som m...

  Läs artikeln
 • Tekniken som slukar koldioxid

  De före detta KTH-studenterna Henrik Karlssons och Lennart Byströms BECCS-projekt i delstaten Illinois, USA. Foto: University of Illinois.
  Publicerad 2019-12-10

  Världens koldioxidutsläpp ska halveras till 2030 för att vara nere på noll 2050. Detta för att förhindra de värsta effekterna av temperaturhöjningar s...

  Läs artikeln
 • Så ska lastbilstransporterna bli fossilfria

  Foto: Gustav Lindh
  Publicerad 2019-12-05

  Inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. – Vi behöver få bort allt fossilt bränsle från transportsektorn, konstaterar Å...

  Läs artikeln
 • Forskarna tar med sig Antarktis hem

  Det historiska huset på Snow Hill-ön där Nordenskjöld och hans forskare tillbringade två vintrar. Glaciären och permafrostkullen under huset håller på att tina bort.
  Publicerad 2019-12-04

  Snart är det 110 år sedan den första svenska Antarktisexpeditionen anlände till världens sydligaste kontinent. I syfte att dokumentera, bevara och lyf...

  Läs artikeln
 • Hårdare tag ett måste för att minska flygutsläpp

  Klimatpåverkan av höghöjdsutsläpp kan minskas betydligt genom ändrade flygrutter. (Foto: Unsplash)
  Publicerad 2019-12-04

  Klimatkompensation, utsläppsrätter och miljöskatter – dagens styrmedel räcker inte för att få ned flygets klimatutsläpp. En bred mix av skarpare åtgär...

  Läs artikeln
 • De utses till Wallenberg Academy Fellows

  Anslaget till KTH-forskaren Marina Petrova kommer användas för forskning om ökad bandbredd i mobilnätet 5G. Foto: Ericsson.
  Publicerad 2019-12-03

  Nu står det klart att KTH-forskarna Sara Zahedi och Marina Petrova utses till Wallenberg Academy Fellows 2019. Anslagen sträcker sig över fem år och ä...

  Läs artikeln
 • Innovationskonferens som inspirerar

  FN:s globala mål för hållbar utveckling står i centrum när KTH och Times Higher Education anordnar en vetenskaplig konferens i april 2020. (Foto: FN)
  Publicerad 2019-11-22

  Hur skapar man ett framgångsrikt innovationsklimat? Hur påverkar världens lärosäten samhällsutvecklingen i hållbar riktning? Det är några av frågorna ...

  Läs artikeln
 • Jämställdhet ingen quick fix

  Sophie Linghag,Charlotte Holgersson, Anna Wahl och Pia Höök i samtal om jämställdhetsarbete de senaste 20 åren. (Foto: Fredrik Persson)
  Publicerad 2019-11-22

  Med frågan ”Hur byggs en jämställd organisation?” i fokus samlades forskare, representanter för organisationer och företag i KTH:s bibliotek en novemb...

  Läs artikeln
 • Utan samverkan stannar samhällsbygget

  Forskningen skulle tjäna på ett starkare samarbete med aktörer utanför universiteten, enligt Mats Benner, forskningspolitisk expert. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
  Publicerad 2019-11-19

  Hur kan universiteten samverka på nya sätt – över ämnesgränser och utanför akademin – för att bidra till lösningar på alltmer komplexa samhällsproblem...

  Läs artikeln
 • Nytt och noterat

  Publicerad 2019-11-18

  Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senast...

  Läs artikeln
 • Rekordmånga deltagare på Giants

  230 deltagare från hela landet hade kommit till Giants-eventet lördagen 9 november. Foto: Fredrik Persson.
  Publicerad 2019-11-11

  Föreläsningar, workshops och en minimässa som gav gott om möjligheter att få svar på frågor om utbildningen från KTH-studenter och lärare. Årets Giant...

  Läs artikeln
 • På väg mot fossilfritt

  Nicole Kringos berättade om forskningen kring elektrifierade vägar framtidens infrastruktur på ett seminarium i Reaktorhallen. (Foto: Susanne Kronholm)
  Publicerad 2019-11-08

  Hur kan man skapa ett elsystem för ett uthålligt samhälle? Hur kan vi minska utsläppen från flyget? Vad krävs för att elektrifiera våra vägar? Det va...

  Läs artikeln
 • ”Börja anpassa vår byggda miljö till klimatförändringarna”

  – Det är hög tid att forska på hållbara anpassningar av våra byggda miljöer, som ska tåla pågående ökande klimatförändringar, säger KTH-professor Johan Silfwerbrand. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2019-10-30

  Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna. Mer forskning måste inriktas på anpassning till den rådande och framtida klimatsituat...

  Läs artikeln
 • Upp till 25 procent effektivare solceller

  Här är mikrolinserna kraftigt uppförstorade.
  Publicerad 2019-10-22

  Nu har forskare vid KTH gjort ett genombrott när det gäller solcellsteknik. Genom att kombinera en speciell typ av nanopartiklar med mikrolinser har d...

  Läs artikeln
 • Bygg mer storskaligt – och använd mer trä

  Illustration: Anders Westerberg
  Publicerad 2019-10-21

  Låt framtidens bebyggelse bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att bygga fler bostäder i trä. Det föreslår KTH-forskare Erik Stenberg, medförfa...

  Läs artikeln