Till innehåll på sidan

Nyheter inom hållbar utveckling på KTH

Hållbarhetsnyheter på KTH

 • William Usher ny biträdande universitetslektor i integrerad systemanalys för hållbar utveckling
  27 mar 2023

  År 2019 utsågs William Usher till biträdande universitetslektor i integrerad systemanalys för hållbar utveckling vid enheten för energisystem/institutionen för energiteknik/ITM-skolan/KTH.

 • Klimatpåverkan av betalningar
  24 mar 2023

  Forskare vid INDEK har fått medel för att studera betalningstjänsters klimatpåverkan

 • Foto Erik Ottoson Trovalla / Nordiska museet
  Nya digitala plattformar kräver nytt tänk kring avfallshantering
  22 mar 2023

  Avfallshanteringstjänster som är baserade på crowdsourcing flyttar de juridiska och etiska gränserna för vem som ska ta hand om vårt avfall.

 • Prisad forskning ska utveckla framtidens energimarknader
  21 mar 2023

  Maximera social välfärd och integrera förnybara energikällor i energisystemet. Det är vad två metoder med primärt fokus på att beräkna kapacitet och underlätta gränsöverskridande integration av elhand...

 • ett glas fylls med vatten från en kökskran
  Förr handlade vattenrening främst om att skydda miljön från föroreningar. Idag renas havs- regn- och avloppsvatten till dricksvatten, och alla delar av avloppsvattnet ska återanvändas. Vid pilot- och demonstrationsanläggningen för vatten i Loudden testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering. (Foto: Mostphotos)
  "Allt vatten i samhället måste snurra runt mycket mer"
  21 mar 2023

  Samhällets krav på vattenrening ökar. Idag ska reningsverkens processer både skydda miljön mot föroreningar och återvinna alla delar av spillvattnet. – Kraven skärps successivt på grund av vattenbri...

I andra medier