Environment and sustainable development at KTH

KTH contributes to sustainable development by providing educational programmes, conducting research and by interacting with the surrounding community. Through its activities, KTH also impacts the environment in practical terms through the consumption of materials and water, energy and chemicals, travel and transport and construction, and indirectly through purchasing and procurement.

Peace, equality and prosperity all depend on affordable clean energy, study shows

The UN’s 17 Sustainable Development Goals are aimed at achieving equality, securing global peace and ending extreme poverty – an ambitious agenda that will require a wide-range of conditions to be met. But one requirement lies at the center of most of the SDGs: that people have access to clean, affordable energy, says a new study co-authored by Francesco Fuso Nerini, Assistant Professor in the Division of Energy Systems Analysis at KTH.

> Mapping synergies and trade-offs between energy and the Sustainable Development Goals

Events

KTH Royal Institute of Technology proudly hosts ISCN 2018 Sustainable Development: Acting with Purpose, June 11-13th in Stockholm.

Registration is now open

>More information

Workshop 8 mars

Webbplattform för integrering av hållbar utveckling i undervisningen

Plattformen är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH för att användas inom lärande för hållbar utveckling. Den bygger på lärandeprincipen ”blended learning”, dvs. att utnyttja det bästa av både klassrumsaktiviteter och nätaktiviteter. På online-plattformen finns det inspelade föreläsningar, stöd för interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur, lärarhandledningar samt infrastruktur för datorbaserade kunskapsprov och inlämningsuppgifter. Tag med egen dator! Datum: 8 mars, kl 13.00 – 16.00 Plats: Presidiet, Brinellvägen 8. Anmälan:  https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/integrering-av-hallbar-utveckling-i-undervisningen-7-feb-2018-1.791185

Formas information meeting 16 March

Information about Formas' annual open call

KTH invites you to an information meeting about Formas' annual open call 2018 which opens on 1 March and closes on 12 April 2018. You will hear presentations from Formas, members of an evaluation panel and researchers from KTH who have previously received funding. Welcome, no registration is needed.

Time: 16 mars 10-12
Place: KTH, room K1, Teknikringen 56

konferens 22 mars

KTH/NMC - Modiga mål som drivkraft i näringslivets hållbarhetsarbete

NMC och KTH bjuder in till en halvdagskonferens där forskare från olika discipliner, näringslivsrepresentanter och deltagare diskuterar ”modiga mål” som ställer in siktet på det som verkligen är hållbart för morgondagens marknad. Mer information och anmälan

Tid: Torsdag 22 mars 2018 kl. 13:00 – 16:00
Plats: Ångdomen, KTH Biblioteket

Konferens 12 april

KTH/IVL - Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle

Den 12 april välkomnar IVL och KTH till den gemensamma halvdagskonferensen Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen kommer vi belysa teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling.

Tid: Torsdag 12 april 2018 kl. 13.00-17.15
Plats: KTH sal Q1, Osquldas väg 4, Stockholm

> info och anmälan

Lunchseminarium 22 feb

Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH

En betraktelse av Jan Agri, strategisk rådgivare och affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor. Jan kommer att beskriva hur miljö-/hållbarhetsarbetet i svensk industri har utvecklats sedan slutet av 80-talet och även vad som har präglat näringslivets affärsinriktade hållbarhetsarbete samt vad som kan komma att prägla dess fortsatta utveckling. Vad kan det innebära för företagens förväntningar på civilingenjörer som börjar arbeta i näringslivet de närmaste åren? Vilka behov har de av samarbete med högskolor? Datum: 22 februari kl. 12.00-13.15. Plats: B3, Brinelvägen 23 KTH Sustainability Office bjuder på lunchwraps! Anmäl dig här senast, 12 februari: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/foretags-roll-for-en-allt-mer-hallbar-utveckling-22-feb-2018-1.791191

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

  • No up-to-date calendar events right now.

Contact

Questions about KTH's environmental management system?

kth-miljo@kth.se

Questions about environment or sustainability in research, educationor collaboration at KTH?

sustainability@kth.se

Top page top