Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated December 3 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
Länsförsäkringars forskningsfond Forskningsprojekt om samhällspolarisering 8 januari 2020
Formas Samhällsplanering för omställning (steg 1) 14 januari 2020
KSLA C.F. Lundströms stiftelse, Vetenskaplig forskning 15 januari 2020
Energimyndigheten Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering 15 januari 2020
Stiftelsen för strategisk forskning SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability 21 januari 2020
SIP RE:source (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Utveckla lösningar för hållbar användning av plast – Steg 2 Samverkansprojekt 28 januari 2020
Formas Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet 30 januari 2020
SIP InfraSweden2030 (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen 4 februari 2020
Vinnova

Tillgänglighetsdesign: Innovationer inom universell utformning

4 februari 2020
SIP Smart Built Environment(Formas, Vinnova, Energimyndigheten)

Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

5 februari 2020
Formas Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen 6 februari 2020
Vinnova Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor 17 februari 2020
Vinnova Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt 2020 19 februari 2020 (öppnar 5 dec 2019)
Formas Formas kommunikationsutlysning 2020 20 februari 2020 (öppnar 17 dec 2019)
Energimyndigheten Internationell utlysning inom fjärrvärme och fjärrkyla 28 februari 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 5 mars 2020
Energimyndigheten Bidra till energieffektivisering inom belysning 10 mars 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet 7 april 2020
Formas Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö 7 april 2020 (öppnar 18 dec 2020)

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Vinnova Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer öppnar 13 mars 2020, DL 15 maj 2020
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.