Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, register here .

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig här .

Open calls

updated June 29 2020

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

Energimyndigheten Accelerera energiomställningen genom hållbar värme och kyla 18 augusti 2020
SIP Metalliska material (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Metalliska material - Programövergripande utlysning 2020 18 augusti 2020
Energimyndigheten Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet 21 augusti 2020
Vinnova/Formas AI i klimatets tjänst 25 augusti 2020
Vinnova Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor 26 augusti 2020
Vinnova Bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI 28 augusti 2020
Formas Akututlysning 2020  med anledning av Covid-19 31 augusti 2020
Formas Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet 3 september 2020
Formas och MSB

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19

3 september 2020
Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten Utlysning av forskningsmedel för hantering av invasiva främmande arter 7 september 2020
Naturvårdsverket

Medel till forskning inom fyra områden: förorenade sediment, mer hållbar konsumtion, hantering av invasiva främmande arter samt tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet

7 september 2020
Energimyndigheten Industriklivet: processrelaterade utsläpp: forskning och innovation 8 september 2020
Energimyndigheten Industriklivet negativa utsläpp: forskning och innovation 8 september 2020
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk 8 september 2020
Energimyndigheten

Design för energieffektiv vardag

10 september 2020
Vinnova Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer 15 september 2020
Energimyndigheten

Vill du utveckla framtidens kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem?

21 september 2020
Energimyndigheten

Bidra till resurs- och energieffektivt byggande och boende

22 september 2020
SIP Viable Cities (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Energipositiva stadsdelar 24 september 2020
SIP Sakernas Internet (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld 30 september 2020
Energimyndigheten

Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

30 september 2020
SIP Lättvikt - 2020 (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt) i branschöverskridande samverkan 15 oktober 2020
Formas

Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

22 oktober (öppnar 28 augusti)
SIP för gruv och metallutvinning - STRIM (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin 5 november 2020
Formas

Samhällsplanering för omställning (steg 2)

19 januari 2021 (öppnar 17 november)

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Energimyndigheten utlyser medel för kompetenscentrum öppnar hösten 2020
Energimyndigheten Industriklivet negativa utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Energimyndigheten Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier löpande
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.