Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Framtidens mat

Västvärldens matvanor har sitt pris. Vad har vi egentligen råd att äta i framtiden, med tanke på vår hälsa, miljö och plånbok?

Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainabilty Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

KTH Royal Institute of Technology proudly hosts ISCN 2018 Sustainable Development: Acting with Purpose, June 11-13th in Stockholm.

Registration is now open

More information

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Till sidans topp