Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Hur görs det attraktivt att leva på små resurser?

Låna grannens stege, laga den trasiga cykeln, dela på kläderna. Hållbar konsumtion är mycket mer än att köpa miljömärkt. KTH-forskaren Karin Bradley leder forskningsprojektet ”Mistra Sustainable Consumption” som ska göra hållbart till det enklaste valet.

Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

Save the date

13 March
KTH Food Network meeting.
KTH Biblioteket, Salongen.

21 March
IVL + KTH conference; Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat.
KTH Biblioteket, Ångdomen.

More information will be provided.

Till sidans topp