Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Vattenbrist väntar i städer

”Vi behöver hitta innovativa lösningar för vattentillförsel, lösningar som är anpassade efter förutsättningarna på marken och efter vad som är praktiskt möjligt att genomföra i slumområden."

Vi måste våga lätta på gamla ideal för att kunna skapa en drägligare tillvaro i världens växande städer och slumområden, menar KTH:s Vattencentrums föreståndare David Nilsson.
​​​​​​​Läs mer​​​​​​​

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. De mål som flest skolor birar till är Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Hållbar produktion och konsumption samt Bekämpa klimatförändringarna.

Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

Bike day at KTH Campus

Welcome to Bike day at KTH Campus! This year you can bring your bike to the Pop-up bike workshop where two bike mechanics will help you fix your bike. Alien Bikes are back with their crazy bikes for you to try. You can also participate in a competition and win a recycled bike.

When: 22 August, 10:00-15:00.
Where: KTH Entré Square. 

Read more

20 september

Clean Air Network Open Meeting

Our vision: We address the Clean Air challenge from the source to the impact on humans and society.

Clean Air Network is organizing an Open Meeting at KTH where all interested stakeholders can meet and find a way to go forward together. The objectives of the meeting are to: Gather stakeholders, Present the network, Present Vinnova KC call, and Start thinking of common projects.

More information and registration here
Registration latest 2018-09-13 via this form: https://goo.gl/forms/8sKfaIBwyZlSOVsn1

August 22, 2018

Seminar: Research and research collaboration for Agenda 2030

KTH researchers are welcome to a seminar where we will take a practical approach to sustainability at KTH and the SDGs in relation to research and research collaboration.

When: 22nd August 2018, 14:30-17:00
Where: Multi-Purpose Hall Open Labs, Valhallavägen 79
More information and registration

September 5, 2018

SEI-KTH joint research seminar on the Sustainable development goals, 5 Sept

In september Stockholm Environment Institute and KTH will hold a networking seminar to identify research needs and possible areas of collaboration between SEI and KTH concerning the SDGs. More information and registration here.

When: September 5, 14.00-15.30
Where: KTH Campus. Room TBA

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Certificate (pdf 173 kB)

Till sidans topp