Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt 

Nicole Kringos berättade om forskningen kring elektrifierade vägar framtidens infrastruktur på ett seminarium i Reaktorhallen. (Foto: Susanne Kronholm)

På väg mot fossilfritt

Hur kan man skapa ett elsystem för ett uthålligt samhälle? Hur kan vi minska utsläppen från flyget? Vad krävs för att elektrifiera våra vägar? Det va...

Läs artikeln

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

KTH topprankat i hållbarhet

KTH är tvåa i världen av universiteten vad gäller anständiga arbetsvillkor. Trea på att bidra till hållbar industri och innovationer. På nionde plats när det gäller klimatet.

Miljö och hållbar utveckling på KTH  

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

Event

28 nov 2019

KTH Sustainability Research Day

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Tid: 28 november 2019, kl.13:00-17:00 Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19
Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE  Anmäl dig här

22-24 Nov

Crosscuts Stockholm Environmental Humanities Festival för Film & Text

Crosscuts årligt filmfestivalen skapas tillsammans med inbjudna forskare och konstnärer inom miljöhistoria. Årets tema är "Ruptured Times".

Läs mer och se programmet här

12 dec

Sustainability Pub - Jul tema: Hållbar Konsumtion

En pubkväll på temat jul och konsumtion: Hur kan man bromsa konsumtionshets och få en riktigt god, fr öjdesam och hållbar jul?
Föreläsare: Åsa Svenfelt, MISTRA Sustainble Consumption KTH och Per Styregård, matskribent, författare, dryckesexpert Dagens Industri

Datum: 12 Dec, kl:16 -19 Plats: Restauranglabbet Valhallavägen 79

Mer information och anmälan

13 december

Workshop: Integrering av hållbar utveckling inom utbildningar

Välkommen att diskutera integreringen av hållbar utveckling inom din utbildning (kurs/program/ämne). Vi kommer att prata om hållbarhetsmålet för utbildning och vad man som lärare kan ha hjälp av i sitt arbete med dessa frågor. I workshoppen ingår några övningar som du som lärare kan ha användning av i din undervisning. Datum: 13 december kl 13.15 – 16.00 Plats: Salongen (KTHB)

Luciafika utlovas! Anmäl dig här

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Nyheter om hållbar utveckling och KTH