Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och hållbarhetschefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Morgondagens ledarskap

– Vi kan inte lösa dagens utmaningar och nå hållbarhetsmålen med samma gamla tankegångar. Och det räcker inte med tekniska framsteg. Det krävs ett nytt sorts självledarskap, säger Emelie Ekblad, KTH-alumn och social entreprenör.

Läs mer

Han banar väg för en grönare framtid

Man skulle kunna säga att han påverkar Kinas omställning till ett mer hållbart samhälle, Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH som blev miljöintresserad av en slump.

Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability Office
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2017 gjordes en sammanställning över vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som forskningen på KTH:s skolor adresserar. De mål som flest skolor birar till är Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Hållbar produktion och konsumption samt Bekämpa klimatförändringarna.

Sammanställningen går att läsa och ladda ner här:

Sammanställning SDG skolor KTH 2017

Målredovisning

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen.

Events

20 september, 2018

Clean Air Network Open Meeting

Our vision: We address the Clean Air challenge from the source to the impact on humans and society.

Clean Air Network is organizing an Open Meeting at KTH where all interested stakeholders can meet and find a way to go forward together. The objectives of the meeting are to: Gather stakeholders, Present the network, Present Vinnova KC call, and Start thinking of common projects.

More information and registration here
Registration latest 2018-09-13 via this form: https://goo.gl/forms/8sKfaIBwyZlSOVsn1

14 november, 2018

KTH Sustainability Research Day

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.

Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med ledande aktörer från olika delar av samhället.

Tid: 14 november 2018, kl 13.00-17.00
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Mer information och anmälan

Till sidans topp