Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

3D-printad värmeväxlare
3D-printad värmeväxlare

Energiloop kan spara kostnader för industrin

KTH-forskare från olika discipliner går samman för att skapa en energiloop (elektricitet - spillvärme - elektricitet) med hjälp av en 3D-printad värmeväxlare. Detta sparar inte bara driftskostnader fö...

Läs artikeln

Kalender

Miljö och hållbar utveckling på KTH

KTH:s hållbarhetsmål

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

Rapport från extern miljörevision

Den 6-7 april genomfördes den årliga externa revisionen av KTH:s certifierade miljöledningssystem. KTH fick positiv feedback på flertalet områden, och KTH Sustainability Office kommer att kontakta alla som berörs av avvikelserna eller de förbättringsförslag som mottogs.

Hur kan KTH bli hållbart?

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här