Övergripande miljörevision och revisionsrapporter

Ständiga förbättringar är ett nyckelbegrepp i miljöledningsarbetet. Organisationen ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det arbete som bedrivs. Miljöledningssystemet granskas därför varje år för att avgöra i vilken utsträckning kraven är uppfyllda och detta kallas revision.

Intern miljörevision

Interna miljörevisionerna genomförs varje höst på KTH. Interna revisorer är medarbeterare hos KTH Sustainability Office samt miljökonsulter. Revisionsbesöken består av intervjuer med nyckelpersoner (t.ex. skolchef, administrativ chef miljöombud och inköpare) och besök i labb eller andra lokaler. En revisionsrapport med eventuella avvikelser skickas efter revisonen.

Rapporter intern miljörevisioner

2018 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 337 kB)

2017 Sammanställd intern miljörevisionsrapport för KTH (pdf 77 kB)

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs varje år under våren av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vart tredje år görs en mer omfattande revision, en så kallad omcertifiering, som omfattar hela KTH. Övriga år görs mindre omfattande revisioner. Certifieringsrevisionen genomfördes i april 2015. Omcertifiering genomfördes i april 2018.

Rapporter externa miljörevisioner för hela KTH

2019 Extern miljörevisionsrapport (pdf 260 kB)

2018 Extern miljörevisionsrapport (pdf 305 kB)

2017 Extern miljörevisionsrapport (pdf 128 kB)

2016 Extern miljörevisionsrapport (pdf 141 kB)

2015 Extern miljörevisionsrapport (pdf 129 kB)