Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning för hållbar utveckling och de globala målen

Här har vi samlat information om kurser och program med fokus på miljö och hållbar utveckling för både studenter och anställda. Det är viktigt att alla studenter som tar examen från KTH har kunskap och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. KTH:s utbildningar jobbar med flera av de globala hållbarhetsmålen. Vi har även råd och tips för att integrera miljö och hållbar utveckling i utbildningar i form av vår verktygslåda.

KTH:s vision

En av målsättningarna i KTHs Vision 2027 är att KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling. De utexaminerade studenterna från KTH ska vara drivande krafter i samhällets och teknikens utveckling och utbildningarna ska stimulera till självständigt tänkande, kreativitet och en nyfiken och kritisk blick på befintlig teknik. De nya ingenjörerna och arkitekterna ska utveckla lösningar som innebär både innovationer och förbättringar med en tydlig social dimension, en tydlig fokusering på hållbarhetsfrågor och för vissa även en konstnärlig dimension.

Vad innebär en hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling definierades i Brundtlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 på uppdrag av FN:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”

Ett sätt att göra begreppet mer konkret är att definiera det i termer av olika dimensioner exempelvis genom att tala om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

FN:s globala mål och KTH:s utbildningar

Logga FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Genom att välja en utbildning på KTH får du stora möjligheter att efter examen jobba med att utveckla framtidens hållbara samhälle. På KTH träffar du engagerade studenter och lärare som tillsammans med dig vill driva utvecklingen framåt för en hållbar framtid.

Läs mer om FN:s globala mål (globalamalen.se)

Jämför KTH:s utbildningar med varandra och de globala målen

Skapa din egen hållbarhetsprofil

Program

På de flesta utbildningsprogrammen kan du anpassa din utbildning genom att välja kurser inom miljö och hållbar utveckling. Det finns även program med miljö och hållbar utveckling som huvudperspektiv och de finns listade under länken nedan

Kurser

Kurser som behandlar miljö, miljöteknik eller hållbar utveckling har en speciell märkning (MHU) i KTH:s kurs- och programkatalog och kan därför sökas ut specifikt.

Exjobb

I KTH Exjobbportal hittar du exjobb och projektuppgifter inom privat och offentlig sektor samt från KTH:s egen verksamhet. Sökningar kan göras per ämnesområde, till exempel "hållbar utveckling", "miljöteknik" och "energi och miljö".

Héléne Hermansson
Héléne Hermansson Projektledare utbildning heleneh@kth.se 087908862 Profil