Till innehåll på sidan

Hållbar utveckling inom program och kurser

KTH:s hållbarhetsmål för utbildning anger att hållbar utveckling ska vara integrerat på samtliga program, vilket betyder att alla våra utbildningar förbereder studenterna på att de ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling när de lämnar KTH och kommer ut i yrkeslivet. Dessutom finns det program med miljö och hållbar utveckling som huvudperspektiv* och dessa finns listade här.