Till innehåll på sidan

Energi och miljö, civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Energi och miljö har ett stort fokus på hållbar utveckling utifrån både tekniska och samhälleliga perspektiv. Du blir expert på att ta fram innovativa lösningar för stora hållbarhetsutmaningar som minskad klimatpåverkan, bättre energisystem och renare vatten. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och kan arbeta med utvecklingsarbete såväl i Sverige som i resten av världen.

Viktiga datum 2023

15 mars: Anmälan öppnar
17 april: Anmälan stänger
21 juni: Sista kompletteringsdag
12 juli: Antagningsbesked 1
21 juli: Sista svarsdag
27 juli: Antagningsbesked 2
14 augusti: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Matematik 22%
Fysik 8%
Programmering 3%
Energi och miljö 21%
Hållbar utveckling 21%
Valbar kurs eller inriktning 17%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

KTH-studenter som pluggar tillsammans.

Öppet hus 2023

Besök oss på fyra olika Öppet hus beroende på vad du är intresserad av. Den 2 april är du välkommen på Öppet hus på KTH Campus där hela vårt utbildningsutbud finns representerat.

Möjligheter med energi och miljö

Frågor om energi och miljö är mer aktuella än någonsin och blir allt mer viktiga. För att vi ska kunna leva inom planetens gränser krävs att vi begränsar användningen av fossilbaserad energi och istället ökar användningen av förnybar energi. Vi måste minska vår påverkan på klimatet och miljön och använda färre naturresurser för att möta fler människors behov. Många av framtidens samhällsutmaningar har stark koppling till områdena energi och miljö. Exempelvis: Hur kan vi minska effekterna av ett klimat i förändring? Hur säkerställer vi biologisk mångfald och vad krävs för att vi ska kunna leva i samklang med naturens ekosystem och samtidigt ha god tillgång till energi?

Utbildning

Utbildningen lär dig att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet. Du får civilingenjörens grundläggande naturvetenskapliga och tekniska kunskaper, med en bas inom energi- och miljöområdet och tränar dig i problemlösning och modellering i flera av utbildningens kurser. Du lär dig även ett samhällsvetenskapligt perspektiv på energi- och miljöfrågor och fördjupar dig inom området hållbar utveckling i flera olika projekt. Under år fyra och fem lär du dig en spetskompetens inom den masterutbildning du väljer. Programmet ger goda möjligheter till utlandsstudier.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter examen kan du jobba med exempelvis riskhantering, miljöanalys, smarta elnät, förnybar energi, elfordon, miljövänliga fordonsbränslen eller återvinning av material. Du blir en viktig resurs när det gäller att hitta innovativa lösningar kring klimatförändringar och hållbarhetsfrågor som samhället står inför. Exempelvis behövs din kompetens för att säkerställa en cirkulär ekonomi där vi nyttjar våra naturresurser på bästa sätt – utan att släppa ut farliga gifter i naturen. Studenter som examinerats från programmet arbetar idag bland annat som projektledare för samhällskritisk infrastruktur, energi- och miljörådgivare på kommuner, som konsulter inom byggbranschen och som projektingenjörer på statliga myndigheter.

Sverige satsar stort på teknik för förnybar energi och internationellt investeras miljarder kronor i företag som arbetar med miljöteknik. Fler och fler inser vikten av området och detta innebär många nya och internationella karriärmöjligheter för civilingenjörer inom Energi och miljö.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Energi och miljö för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för de flesta av de globala målen för hållbar utveckling. I programmets kontext fokuserar vi på målen Hållbar energi för alla – hur alla kan få tillgång till den energi de behöver, Hållbara städer och samhällen – hur vi kan förändra och bygga nya hållbara samhällen, samt Bekämpa klimatförändringarna – hur vi kan hantera klimatförändringar och påverka vårt samhälle så att vi inte förvärrar dem.

Att möta våra energibehov på ett hållbart sätt är grunden för att kunna begränsa effekterna av ett klimat i förändring. Här spelar de kunskaper du får under utbildningen en avgörande roll. Med kompetens inom energiteknik, miljöpåverkan och hur vi nyttjar jordens resurser på bästa sätt får du verktyg att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Mål 7: Hållbar energi för alla.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Utbildningen utvecklas mot mer studentcentrerat lärande där föreläsningar varvas med projektuppgifter. Momenten fokuserar på att du ska lära dig att se det större perspektivet på frågor om energi och miljö. Det finns ett enormt engagemang för frågorna bland studenter och lärare på programmet vilket gör att du befinner dig i en inspirerande studiemiljö.

Lärare berättar: "Vi tar hand om vårt enda klot"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Energi och miljö tillhör du Sektionen för Energi och Miljö. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Sektionen för Energi och Miljös hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Utbildningen ger dig möjlighet att välja mellan ett stort antal universitet runt om i världen och därmed få kunskap om globala frågor som kräver internationell kompetens: Vilka energikällor forskas det på i Kina? Hur konstrueras självförsörjande hus i Sydafrika? Hur kan vi stärka EU:s policy på miljöområdet? Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Studenter umgås med varandra.

Saknar du behörighet?

Det finns många olika vägar in på KTH, både vad gäller att bli antagen men också att välja rätt utbildning.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Fråga oss om studier

Få våra nyhetsbrev

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, och få reda på det du behöver för att välja rätt.