Till innehåll på sidan

Utbildningar för anställda

Som ett av KTH:s övergripande hållbarhetsmål ska KTH aktivt verka för att öka anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling. KTH har utvecklat möjlighet till vidareutbildning för både undervisande personal och övriga anställda.

Personalutbildning om hållbar utveckling på KTH

Den här utbildningen riktar sig till alla anställda på KTH. Den handlar om hur vi på KTH arbetar med hållbar utveckling. Målet är att alla anställda och studenter ska ha kännedom om KTH:s miljö och hållbarhetsarbete, vårt certifierade miljöledningssystem, hur vi kan påverka i vårt dagliga arbete och var det går att hitta ytterligare information.

Kursen kan tas helt på egen hand men vi rekommenderar att man, i en grupp som arbetar tillsammans, går igenom materialet för att avslutningsvis gemensamt reflektera över hur man kan bidra till hållbarhetsmålen.

Hållbar utveckling på KTH  (länk för att registrera sig på kursen)

Lärande för hållbar utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Kursen ges en gång per år, på engelska och är avgiftsfri för KTH-anställda. Kursen kan även ges på uppdrag av särskild skola.

Lärande för hållbar utveckling, LH215V, 4,5hp