Till innehåll på sidan

Utbildningar för anställda

Som ett av KTH:s övergripande hållbarhetsmål ska KTH aktivt verka för att öka anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling. KTH har utvecklat möjlighet till vidareutbildning för både undervisande personal och övriga anställda.

Lärande för hållbar utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Kursen ges en gång per år, på engelska och är avgiftsfri för KTH-anställda. Kursen kan även ges på uppdrag av särskild skola.

Lärande för hållbar utveckling, LH215V, 4,5hp