Till innehåll på sidan

Utbildningar för anställda

Som ett av KTH:s övergripande hållbarhetsmål ska KTH aktivt verka för att öka anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling. KTH har utvecklat möjlighet till vidareutbildning för både undervisande personal och övriga anställda.

Grundläggande miljöutbildning (webbaserad)

Utbildning för alla anställda i två delar om KTH:s miljöarbete och hållbar utveckling. Utbildningen kan genomföras när som helst, kräver dator och hörlurar.
- Miljöcertifiering av KTH beskriver KTH:s miljöarbete och hur du som anställd kan bidra till att minska påverkan på miljön. Ungefärlig studietid: 20 minuter
- Miljö och Hållbar Utveckling ger en introduktion till hållbar utveckling och hur miljö, ekonomi och sociala frågor hänger ihop. Ungefärlig studietid: 30 minuter

Grundläggande miljöutbildning i Canvas
Fler miljörelaterade utbildningar för anställda.

Lärande för hållbar utveckling

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Kursen ges en gång per år, på engelska och är avgiftsfri för KTH-anställda. Kursen kan även ges på uppdrag av särskild skola.

Lärande för hållbar utveckling, LH215V, 4,5hp